Diplomi-insinööriksi tai kauppatieteiden maisteriksi työn ohessa

LUT on edelläkävijä työn ohessa suoritettavassa tutkinto-opiskelussa.

LUT:ssa on jo vuosia kiinnitetty huomiota aikuisten työssäkäyvien opiskelijoiden opintopolkujen rakentamiseen ja tehokkaan opiskelun mahdollistavaan opintopolkujen suunnitteluun.

Työn ohella suoritettavat maisteriohjelmat tarjoavat aikuisille, jo työelämässä kannuksensa hankkineille opiskelijoille, mahdollisuuden jatkaa opintoja soveltuvasta kandidaatin tai AMK-tutkinnosta kauppatieteiden maisteriksi tai diplomi-insinööriksi.

Maisteriohjelmat työn ohessa

Katso kaikki kauppatieteiden ja tekniikan maisteriohjelmat.

Aikuisopiskelun haasteet: