Suorituskyvyn johtamisella kokonaisvaltaista ja kestävää kilpailukykyä

Yritysten ja muiden organisaatioiden toimintaympäristöt ovat muuttuneet huomattavasti viimeisten vuosien aikana. Ne toimivat aiempaa enemmän verkostomaisesti, palvelujen merkitys kasvaa ja asiakkaiden tarpeet muuttuvat aiempaa nopeammin. Tulevaisuudessa kilpailua käydään myös digitaalisessa toimintaympäristössä. Tällöin yritysten on pystyttävä pitämään huolta kyvystään olla innovatiivisia ja uudistumiskykyisiä. Lisäksi on keskeistä ymmärtää, mistä palvelujen ja verkoston arvo tai asiakasarvo syntyvät.

Suorituskyvyn johtamisella tarkoitetaan suorituskyvyn mittaamisen tuottamaan informaatioon perustuvaa johtamista. Suorituskyvyn mittaaminen on prosessi, jonka tarkoituksena on määrittää mittauskohteeseen liittyvän ominaisuuden tai ominaisuuksien tila. Hyvin toteutettua suorituskyvyn mittaamista voidaan hyödyntää muun muassa päätöksen teossa, kommunikaation välineenä sekä strategian konkretisoimisessa toteutettavissa oleviksi tavoitteiksi.

Suorituskyvyn johtamisen tutkimusryhmällä (Performance Management Team) on laaja osaaminen ja kokemus suorituskyvyn mittaamisesta, analysoinnista ja johtamisesta useissa erilaisissa tarkoituksissa. Tiimi tutkii suorituskyvyn johtamista ja mittaamista useilla toiminnan tasoilla erilaisissa organisaatioissa ja ympäristöissä. Korkeatasoisen tutkimuksen ohessa tiimi tuottaa myös käytännön työkaluja ja menetelmiä yritysten ja muiden organisaatioiden käyttöön.

Suorituskyvyn johtamisen tutkimusryhmä keskittyy seuraaviin tutkimusalueisiin:

• Kestävä ja kokonaisvaltainen suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen
• Tuottavuuden, vaikuttavuuden ja liiketoiminnan uudistumisen mittaaminen ja johtaminen

 Viime aikoina tutkimusprojekteissa on keskitytty:

• Asiakasarvon mittaamiseen ja johtamiseen digitaalisessa liiketoiminnassa
• Suorituskyvyn johtamiseen ja mittaamiseen palveluissa ja verkostoissa
• Innovaatiokyvykkyyden mittaamiseen ja johtamiseen
• Tuottavuuden kehittämisen esteisiin

Esimerkki tutkimushankkeesta: Asiakasarvon mittaaminen ja johtaminen digitaalisissa palveluissa

Yritysten johtamis- ja mittaamisjärjestelmät ovat yhä hyvin perinteisiä, eivätkä ne huomioi digitaalisen ajan liiketoiminnalle tuomia haasteita ja mahdollisuuksia asiakasarvon tuottamisessa. Yritykset myyvät arvopotentiaalia, eivät arvoa. Asiakas määrittelee aina viime kädessä tuotteen tai palvelun arvon. Syvällisempi ymmärrys digitaalisesta ajasta, tuotteiden, palveluiden ja asiakasarvon muodostumisesta, edesauttaa myös uusien digitalisoitujen palveluinnovaatioiden synnyttämistä asiakastarpeiden pohjalta.

Vaikka organisaatioiden toimintaympäristö digitalisoituu, mikään ei voi korvata käytännön oivalluksia ja viisautta, joka on peräisin asiakkailta. Hankkeessa tavoitteenamme on ymmärtää asiakasviisauteen liittyviä ilmiöitä ja luoda käytäntöjä ja työkaluja asiakasviisauden johtamisen tueksi. Tällä tavoin pyrimme tutkimuksen keinoin tarjoamaan ratkaisuja ajankohtaisiin käytännön liiketoiminnan haasteisiin.

Asiakasviisaus –verkkosivut:
www.asiakasviisaus.fi

SIM tutkimusalusta – Sustainable product processes through simulation:
http://www.lut.fi/web/en/research/platforms/sim

Tutkimusryhmä

Professori Hannu Rantanen, hannu.rantanen@lut.fi
Erikoistutkija Juhani Ukko, juhani.ukko@lut.fi
Erikoistutkija Minna Saunila, minna.saunila@lut.fi
Nuorempi tutkija Tero Rantala, tero.rantala@lut.fi
Tutkimusapulainen NN

Yhteystiedot

LUT-yliopisto
LUT Lahti

Saimaankatu 11

15140 Lahti

p. 029 44 63368