Laskennallinen tekniikka ja analytiikka

Laskennallinen tekniikka ja analytiikka

Laskennallisen tekniikan avulla kehität ympäröivää yhteiskuntaa ja edistät teknistä sekä kestävää kehitystä.

Matematiikan ja fysiikan malleja sekä menetelmiä tarvitaan luonnonlakeihin perustuvien ilmiöiden ymmärtämiseen, ja laskennallisia menetelmiä puolestaan tarvitaan erilaisten datamassojen analysointiin kuin myös uusien teknisten ratkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen. 

Laskennallisen tekniikan ja analytiikan ohjelmassa opit ymmärtämään riippuvuuksia ja vuorovaikutussuhteita tekniikassa sekä arkipäiväisessä elämässä. Saat valmiudet tehostaa teollista tuotantoa sekä kehittää uusia palveluita tarjoavia ja teollisia prosesseja hyödyntäen matematiikkaa, fysiikkaa ja tietojenkäsittelytaitoja.

Osaamistasi tarvitaan teollisuuden suunnittelussa, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä sekä monissa yhteiskunnan kehitystehtävissä tuulivoimaloiden mallinnuksesta silmäsairauksien diagnosointiin.

Laskennallinen tekniikka on sinun valintasi, jos olet teknisesti orientoitunut ja haluat hyödyntää matemaattisia taitojasi ja kiinnostustasi luonnontieteisiin työkaluina paremman tulevaisuuden rakentamiseksi teollisuudessa tai liike-elämässä.

Miksi opiskella laskennallista tekniikkaa?

"Ratkomme haasteita, joita ei ole koskaan aiemmin ratkottu"

Haastattelimme matematiikan professori Heikki Haariota ja fysiikan professori Erkki Lähderantaa ja listasimme sinulle viisi painavaa syytä, miksi laskennallinen tekniikka on kannattava alavalinta.

Lue 5 syytä opiskella laskennallista tekniikkaa

Mitä laskennallisen tekniikan koulutusohjelmassa oppii?

Laskennallisen tekniikan ohjelmassa opit, miten laskennallisten menetelmien, mallinnuksen ja tiedonhallinnan avulla luodaan uutta tietoa ja miten sitä käsitellään paremmin hyödynnettävään muotoon. Hallitset myös simuloinnin eli todellisuuden jäljittelyn menetelmiä, ja sitä varten opit tarvittavat mallinnustaidot sekä perusmenetelmät optimoinnista. Optimoinnilla tarkoitetaan parhaiden tai parempien ratkaisujen etsimisestä laskennallisten keinojen avulla.

Opit ymmärtämään ja mallintamaan asioiden välisiä riippuvuussuhteita ja analysoimaan niihin liittyviä riskejä sekä epävarmuutta. Osaamistasi tarvitaan teollisuuden suunnittelutehtävissä ja tuotekehityksessä sekä monilla eri aloilla yhteiskunnan ja liiketoiminnan kehitystehtävissä.

Esimerkkeinä näistä tehtävistä toimivat simulaatioiden käyttäminen teollisten prosessien parantamisessa, liiketoiminnan synnyttämän datan analysointi, uusiutuvan energian käytön ja varastoinnin tehostaminen, ympäristön tilan jatkuva ja automaattinen seuranta tai kuva-analyysi konenäön ja koneoppimisen menetelmin.

Laskennallinen tekniikka ja analytiikka

Tutkinnot
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Hakuaika
20.3.−3.4.2019
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.