Näytä alasivut +
Piilota alasivut

INKA - Uudet tekniikat sähköverkon vikatilanteiden ja hajautetun tuotannon hallinnassa

Protect-DG - Uudet tekniikat sähköverkon vikatilanteiden ja hajautetun tuotannon hallinnassa -projektin tavoitteena on tutkia ja kehittää uusia ratkaisuja niin keskijänniteverkon vikatilanteiden hallintaan ja verkossa olevien pientuotantolaitosten ohjaukseen.

Uusien teknisten ratkaisujen kehittäminen on perusedellytys, jotta hajautettua tuotantoa voidaan kustannustehokkaasti lisätä sähkönjakeluverkkoon. Samalla yhteiskunnan vaatimukset sähkön toimintavarmuuden kasvattamisessa ovat lisääntyneet. Tämän seurauksena sähkönjakeluverkoissa on siirrytty laajamittaiseen maakaapelointiin, joka taas edellyttää kehittyneitä menetelmiä vianpaikannukseen.

Projektissa kehitetään uusia vianilmaisun ja vianpaikannuksen tekniikoita ja teknisiä ratkaisuja jatkuvuussignaaliin perustuvalle saarekekäytön esto- eli Loss-of-Mains (LoM) -suojaukselle, sekä demonstroidaan IEC 61850 -standardin käyttöä pientuotannon ohjauksessa ja kehitetään standardin hyödyntämistä valokaarisuojauksessa.

Projektissa luodaan keinoja jakeluverkkoyhtiöille vastata kiristyneisiin toimitusvarmuusvaatimuksiin ja parannetaan teknisiä edellytyksiä hyödyntää pienimuotoista paikallista tuotantoa. Valmistavan teollisuuden yritykset hyödyntävät projektin tuloksia tuotekehityksessään, joka tähtää menestykseen globaaleilla markkinoilla.

Vianpaikannukseen liittyvien ratkaisujen ja hajautetun tuotannon hallintaan liittyvien tuotteiden markkinapotentiaali on merkittävä. Projektissa on tavoitteena kehittää patenteilla suojattavaa uutta teknologiaa.

Tutkimus toteutetaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) ja Vaasan yliopiston (VY) yhteistyönä. Projektiin osallistuu rahoittajina yrityksiä, jotka tarjoavat projektiin teknistä tukea ja osaamista. Toteuttavat demonstraatiot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä yritysten kanssa ja yritysten tarjoamia resursseja hyödynnetään tutkimuksessa. 

New techniques for the management of power system faults and distributed generation

The main goal in Protect-DG - New techiniques for the management of power system faults and distributed generation -project is to stydy and develop new solutions for managing faults in mediumvoltage grids and for managing small-scale distributed generations (DG) units installed in grids. The development of new technical solutions is a prerequisite for installing DG cost-efficiently to the electricity distribution network. At the same time, the demands from the society for reliable power supply have increased. As a result, there has been a transition to wide scale cabling of distribution grids, which again requires enchanced fault location methods.

In the project, new techniques for the fault indication and location, and technical solutions for the prevention of island operation of DG, that is, Loss-of-Mains protection based on continuous power line signaling are developed. Moreover, usage of IEC 61850 standard for controlling DG units are demonstrated and utilization of the IEC 61850 standard for electric arc protection are developed. In the

project, novel means to respond for increasing reliability requirements are created for the utilities and technical prerequisites for utilizing the local small-scale DG are improved. Manufacturing industry companies will use the project results in their product development, which aims to success in global markets. The market potential of new solutions related to fault locating and cotrolling of DG units in significant. The goal is to develop new patent-protected technology.

The research is carried out jointly in Lappeenranta University of Tehcnology (LUT) and University of Vaasa (UV). Companies are partly financing the project, and are providing tehcnical support and knowledge. The demonstrations, which will be carried out, are planned and implemented in co- operation with the companies, and the resources provided by the companies are used in the research. 

 

Ota yhteyttä

Antti Pinomaa
tutkijatohtori
LUT School of Energy Systems

040 833 7291
etunimi.sukunimi@lut.fi