Näytä alasivut +
Piilota alasivut

CleanAcceptance - vähähiilisyyttä asumiseen


CleanAcceptance-hankkeessa etsitään ja tunnistetaan vähähiilisen asumisen malleja käyttäjälähtöisesti ja kehitetään jo olemassa olevia käyttäjien näkökulmasta. Pitkän aikavälin tavoite on edistää kestävän yhdyskuntarakenteen muodostumista.

Hankkeessa edistetään vähähiilistä asumista kiinnittämällä huomiota arkipäivän kulutustottumuksiin ja energiankulutukseen, elämäntilanteeseen sopiviin asuntokokoihin sekä uusiutuvan energian ratkaisuihin asumisessa. Kohderyhmiä ovat opiskelijat, omakotiasujat sekä ikääntyneet ihmiset, jolloin saadaan kattavasti tietoa arvoista ja tarpeista sekä tietoisuuden tasosta. Hankkeen kantavia voimia ovat käyttäjälähtöisyys ja käyttäjätiedon hyödyntäminen sekä ketterät kokeilut tarvelähtöisesti valittujen yritysten ja organisaatioiden kanssa. Vähähiilisen asumisen saavuttamiseksi tarvittavat muutokset ja toimenpiteet kootaan tiekarttaan ja sitä tukevaan visuaaliseen raporttiin.

Lisätietoja: tutkija Suvi Konsti-Laakso, suvi.konsti-laakso(at)lut.fi, p. 040 0784495.