Opiskelu LUT School of Business and Managementissa

LUT School of Business and Management tuottaa yliopistomme kauppatieteiden, tuotantotalouden ja tietotekniikan koulutusohjelmat.

Schoolin tutkimuksessa ja opetuksessa yhdistyy poikkeuksellisella tavalla tuotantotalouden, kauppatieteiden ja tietotekniikan osaaminen, ja se tarjoaa ajankohtaista tietoa kestävästä kilpailukyvystä globaaleilla markkinoilla kilpaileville yrityksille. Schoolin lähes n. 200 työntekijän yhteisössä on 37 professoria. 

Kauppatieteiden kandidaatiksi

Kandidaattivaiheessa kauppatieteiden opiskelijat voivat suuntautua opinnoissaan joko talousjohtamiseen tai kansainväliseen liiketoimintaan:

Kauppatieteiden maisteriksi

Maisteritasolla kauppatieteiden koulutusta annetaan yhteensä kuudessa maisteriohjelmassa, joista kaksi on suomenkielisiä ja neljä englanninkielisiä maisteriohjelmia:

Kansainvälisen markkinoinnin johtamisen MIMM-ohjelmalla on korkean laadun merkkinä kansainvälisen EFMD-järjestön myöntämä EPAS-akkreditointi. MSIS-ohjelma tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden kaksoistutkinnon suorittamiseen yhteistyökumppaninaan venäläinen huippuyliopisto, Graduate School of Management (GSOM) of St. Petersburg University.

Hankintojen johtamisen, tietojohtamisen ja strategiatutkimuksen korkeatasoinen koulutus ja tutkimus ovat LUT:n erikoisuuksia.

Opiskelijat ovat koulutusohjelmiimme tyytyväisiä ja kehuvat saamaansa opetusta sekä avointa ja kannustavaa ilmapiiriämme. Suomen Ekonomien tutkimuksissa opiskelupaikkaansa tyytyväisimmät kauppatieteiden maisterit ovat opiskelleet Lappeenrannassa ja myös työllistyneet erinomaisesti koulutustaan vastaaviin tehtäviin.

Tuotantotalous

Tuotantotaloudessa yhdistyvät talous, tekniikka ja johtaminen. LUT:n tuotantotalous on Pohjoismaiden suurin yliopistollinen tuotantotalouden koulutusohjelma, jolla on pitkäaikainen osaaminen opetuksen ja oppimisen kehittämisessä. Kehitystyön ansioista koulutusohjelma on valittu kolmesti yliopistokoulutuksen laatuyksiköksi.

Tuotantotalouden kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmatovat kansainvälisesti akkreditoituja ja niille on myönnetty ASIIN-laatuleima 2011.

Tuotantotalous kouluttaa tekniikan ja talouden asiantuntijoita teollisuusyritysten, kaupan ja julkisyhteisöjen palvelukseen. Koulutuksesta valmistuneilla on hyvä tekniikan tuntemus, laaja taloudellinen osaaminen ja vahvat valmiudet yrityksen kehittämis- ja johtotehtäviin.

Heillä on myös kyky ja halu työskennellä kansainvälisessä toimintaympäristössä, toimia vastuullisesti ja eettisesti sekä kehittää ja täydentää osaamistaan edelleen.

Pääaine tekniikan kandidaatin tutkinnossa:

Pääaineet diplomi-insinöörin tutkinnossa:

Tietotekniikka

Tietotekniikan koulutusohjelma kouluttaa sekä tekniikan kandidaatteja että diplomi-insinöörejä teollisuuden palvelukseen. Tekniikan kandidaatin tutkinto toteutetaan yhdessä tuotantotalouden koulutusohjelman kanssa, tietotekniikan opiskelijoiden erikoistuessa tietotekniikan pääaineeseen.

Koulutusohjelmasta valmistuneet kandidaatit pystyvät toimimaan ohjelmistoprojekteissa tietojaan ja taitojaan monipuolisesti hyödyntäen. Koulutusohjelmasta valmistuvat diplomi-insinöörit kykenevät johtamaan ohjelmistoprojekteja tai osallistumaan niihin oman syventymisalueensa asiantuntijoina.

Koulutusohjelman tavoitteena on valmistaa opiskelijat jatkuvaan oppimiseen ja itsenäiseen opiskeluun tietotekniikan jatkuvasti kehittyvällä alueella. Tietotekniikan kandidaattiin ja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat ovat kansainvälisesti akkreditoituja, ja niille on myönnetty Euro-Inf- ja ASIIN-laatuleimat vuonna 2013.

Pääaine tekniikan kandidaatin tutkinnossa:

Pääaine diplomi-insinöörin tutkinnossa: