Opiskelu LUT School of Business and Managementissa

LUT School of Business and Management tuottaa yliopistomme kauppatieteiden, tuotantotalouden ja tietotekniikan koulutusohjelmat.

Schoolin tutkimuksessa ja opetuksessa yhdistyy poikkeuksellisella tavalla tuotantotalouden, kauppatieteiden ja tietotekniikan osaaminen, ja se tarjoaa ajankohtaista tietoa kestävästä kilpailukyvystä globaaleilla markkinoilla kilpaileville yrityksille. Schoolin lähes n. 200 työntekijän yhteisössä on 37 professoria. 

Kauppatieteiden kandidaatiksi

Kandidaattivaiheessa kauppatieteiden opiskelijat voivat suuntautua opinnoissaan joko talousjohtamiseen tai kansainväliseen liiketoimintaan:

Kauppatieteiden maisteriksi

Maisteritasolla kauppatieteiden koulutusta annetaan yhteensä kuudessa maisteriohjelmassa, joista kaksi on suomenkielisiä ja neljä englanninkielisiä maisteriohjelmia:

Kansainvälisen markkinoinnin johtamisen MIMM-ohjelmalla on korkean laadun merkkinä kansainvälisen EFMD-järjestön myöntämä EPAS-akkreditointi. MSIS-ohjelma tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden kaksoistutkinnon suorittamiseen yhteistyökumppaninaan venäläinen huippuyliopisto, Graduate School of Management (GSOM) of St. Petersburg University.

Hankintojen johtamisen, tietojohtamisen ja strategiatutkimuksen korkeatasoinen koulutus ja tutkimus ovat LUT:n erikoisuuksia.

Opiskelijat ovat koulutusohjelmiimme tyytyväisiä ja kehuvat saamaansa opetusta sekä avointa ja kannustavaa ilmapiiriämme. Suomen Ekonomien tutkimuksissa opiskelupaikkaansa tyytyväisimmät kauppatieteiden maisterit ovat opiskelleet Lappeenrannassa ja myös työllistyneet erinomaisesti koulutustaan vastaaviin tehtäviin.

Tuotantotalous

LUT:n tuotantotalous kouluttaa tekniikan ja talouden asiantuntijoita teollisuusyritysten, kaupan ja julkisyhteisöjen palvelukseen. Koulutuksesta valmistuneilla on hyvä tekniikan tuntemus, laaja taloudellinen osaaminen ja vahvat valmiudet yrityksen kehittämis- ja johtotehtäviin. Heillä on myös kyky ja halu työskennellä kansainvälisessä toimintaympäristössä, toimia vastuullisesti ja eettisesti sekä kehittää ja täydentää osaamistaan edelleen.

LUT:n tuotantotalous on Pohjoismaiden suurin yliopistollinen tuotantotalouden koulutusohjelma, jolla on pitkäaikainen osaaminen opetuksen ja oppimisen kehittämisessä. Kehitystyön ansioista koulutusohjelma on valittu kolmesti yliopistokoulutuksen laatuyksiköksi. Tuotantotalouden kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat ovat kansainvälisesti akkreditoituja ja niille on myönnetty ASIIN-laatuleima 2011.

Tekniikan kandidaatiksi:

LUT:n tuotantotalouden kandidaattitutkinnossa opinnot suunnataan tuotantotalouden eri osa-alueille. Tuotantotalouden opinnoissa yhdistyvät talous, tekniikka ja johtaminen. Tekniikan alan osaamista hankitaan myös tutkinnon teknillisissä sivuopinnoissa.

Diplomi-insinööriksi:

Diplomi-insinöörin opinnoissa syvennytään ohjelman mukaisesti suunnattuun tuotantotalouden osa-alueeseen. Valikoimassa on neljä suomenkielistä ja kaksi englanninkielistä DI-ohjelmaa omille kandidaateille ja myös mm. insinööritutkinnon suorittaneille:

Tietotekniikka

Tietotekniikan koulutusohjelma kouluttaa sekä tekniikan kandidaatteja että diplomi-insinöörejä teollisuuden palvelukseen. Tekniikan kandidaatin tutkinto toteutetaan yhdessä tuotantotalouden koulutusohjelman kanssa, tietotekniikan opiskelijoiden erikoistuessa tietotekniikan pääaineeseen.

Koulutusohjelmasta valmistuneet kandidaatit pystyvät toimimaan ohjelmistoprojekteissa tietojaan ja taitojaan monipuolisesti hyödyntäen. Koulutusohjelmasta valmistuvat diplomi-insinöörit kykenevät johtamaan ohjelmistoprojekteja tai osallistumaan niihin oman syventymisalueensa asiantuntijoina.

Koulutusohjelman tavoitteena on valmistaa opiskelijat jatkuvaan oppimiseen ja itsenäiseen opiskeluun tietotekniikan jatkuvasti kehittyvällä alueella. Tietotekniikan kandidaattiin ja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat ovat kansainvälisesti akkreditoituja, ja niille on myönnetty Euro-Inf- ja ASIIN-laatuleimat vuonna 2013.

Tekniikan kandidaatiksi:

Tietotekniikan kandidaatin opinnoissa suuntaudutaan tietotekniikkaan.

Diplomi-insinööriksi:

LUT:n tietotekniikan diplomi-insinöörin opinnoissa syvennytään ohjelmistotuotantoon.

Tohtoriopinnot

Liiketalouden ja johtamisen tohtoriohjelma tarjoaa mahdollisuuden tehdä tohtorin tutkintoon tähtäävää väitöstyötutkimusta ja opintoja seuraavilla tutkimusaloilla:

LBM:n tohtoriopinnoista lisää LUT:n tohtorikoulun sivulta.

Ota yhteyttä

Koulutusohjelmien vastaavat

Hanna Salojärvi
Kauppatieteet
puh. 040 136 7966
hanna.salojarvi@lut.fi

Lea Hannola
Tuotantotalous
puh. 040 822 3982
lea.hannola@lut.fi

Jari Porras
Tietotekniikka
puh. 0400 555 427
jari.porras@lut.fi