Kansainvälinen liiketoiminta, markkinointi ja yrittäjyys 

Osaamisalueen tutkijat työskentelevät kansainvälisen liiketoiminnan, markkinoinnin, yrittäjyyden sekä hankintatoimen kriittisten menestystekijöiden parissa. Tutkimus keskittyy Suomen, Euroopan ja koko maailman tulevaisuuden kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Tavoitteenamme on luoda kokonaisvaltainen ymmärrys kansainvälisen liiketoiminnan, markkinoinnin ja yrittäjyyden avainprosesseista organisaatioissa ja keinoista vaikuttaa näihin prosesseihin yritysten kestävää arvonluontia tukevalla tavalla.

Kaikki osaamisalueen tutkijat toimivat vahvoissa kansainvälissä verkostoissa, joissa tutkimuskumppaneina on maailman parhaita yliopistoja, kuten Oxfordin yliopisto, Loughborough yliopisto, Lontoon Kings College, Warwickin yliopisto, Auckland Business School, Manchester Business School, Nottingham Business School, Cardiff Business School, Twenten yliopisto, ja Higher School of Economics (Moskow).

Suomessa tärkeitä tutkimuskumppaneitamme ovat muun muassa Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Oulun yliopisto.

Kansainvälisyys pienten ja suurten yritysten näkökulmasta

LUT 2020 -strategiaa toteuttaen autamme pk-yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään. Yrittäjyys ja erityisesti kansainvälinen yrittäjyys on osaamisalueen tutkimuksen keskiössä. Vuonna 2014 tehdyn selvityksen perusteella LUT:n tutkimus International Entrepreneurship -kentässä on maailman huippua.

LUT on kansainvälisen IE-Scholars-tutkijaverkoston perustajajäsen, ja tutkijamme ovat tämän nousevan tutkimusalueen ydinjoukkoa. Kovatasoinen tutkimuksemme linkittyy tehokkaasti opetukseen. Tekesin kanssa yhteistyössä toteutettava International Entrepreneurship Challenge tarjoaa käytännön apuja kansainvälistymistä suunnitteleville pk-yrityksille.

Kansainvälisen liiketoiminnan tutkimus ei rajoitu pelkästään pk-yrityksiin. Toimimme pääkoordinaattorina laajassa EU-rahoitteisessa tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on tutkia sitä, miten monikansalliset yritykset voisivat toimia entistä vastuullisemmin. Hankkeen kenttätutkimuksia tehdään Intiassa, Ghanassa ja Brasiliassa.

Keskiössä asiakkaan ymmärtäminen

Markkinoinnin tutkimus keskittyy monipuolisesti asiakasymmärryksen kehittämiseen. Osaamisalueen tutkimus selvittää muun muassa, miten ympäristöratkaisujen yhteiskehitystä ja kaupallistamista voidaan edistää. Cleantech Solutions -tutkimuksessa yhteistyöyrityksinämme ovat olleet Kemira, Metso ja Outotec.

Uusina tutkimusavauksina tarkastelemme lead- eli kärkiasiakkaiden kanssa yhteistyössä tapahtuvaa ympäristöratkaisujen innovointia, ratkaisujen kaupallistamisen vauhdittamista sekä ratkaisujen ympäristövaikutusten, asiakasarvon arviointia ja asiakkaiden päätöksentekoprosesseja.

Asiakasymmärryksen kautta voimme muuttaa maailmaa ja paremmin vastata tulevaisuuden keskeisiin haasteisiin. Myös liiketoimintaverkostot, globaalit arvoketjut ja sektorirajat ylittävä yhteistyö vastuullisessa liiketoiminnassa ovat keskeisiä tutkimuskohteita.

Hankintojen johtaminen on tärkeä profiloitumisala osaamisalueella. Tutkijamme toimivat aktiivisesti monitieteisessä alan tutkijoiden ja yritysten (muun muassa IPSERA ja ICPR) verkostoissa, joiden tehtävänä on lisätä yritysten ja tutkijoiden tietämystä hankintojen ja toimitusketjujen johtamisesta. Verkostossa on satoja jäseniä pääosin Euroopasta, Yhdysvalloista ja Aasiasta.

Hankintojen johtamisen tutkijat tekevät aktiivisesti yhteistyötä yritysmaailman kanssa ja ovat mukana useissa Tekesin ja Suomen Akatemian rahoittamissa tutkimushankkeissa.

Yrittäjyyskasvatus, omistajuus ja yrittämisen eri muodot

Yrittäjyyden tutkimuksessa kiinnitetään huomiota yrittäjyyskasvatukseen ja omistajuuteen sekä paikallisemmalla fokuksella toimiviin yrityksiin, kuten perheyrityksiin ja osuuskuntiin.

Osaamisalueen tutkijat ovat saaneet merkittävää kansainvälistä huomiota ja tunnustusta muun muassa yrittäjyyskasvatuksen erilaisten työkalujen kehittämisessä sekä omistajuuden erilaisten muotojen ja psykologisten dimensioiden tutkimuksessa.

Toimimme aktiivisesti erilaisissa verkostoissa, kuten EU-komission ja OECD:n yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaryhmässä ja kansainvälisessä perheyritystutkimusakatemiassa (IFERA).

Osuustoiminnan alueella tutkijamme hoitavat alan keskeisen tiedejulkaisun eli Journal of Co-operative Organization and Management (JCOM) -lehden tärkeimpiä toimituksellisia tehtäviä.

Ota yhteyttä

Juha Väätänen
professori

puh. 040 526 1518
etunimi.sukunimi@lut.fi

Research Portal profiili