Lähiruokaverkostotutkimus

Tutkimme lähiruokaverkostojen toimintaa liiketoimintamallien ja toimitusketjun näkökulmasta. Lähiruoan ja – palveluiden market-making – esiselvitys on valmistunut toukokuussa 2013, LähiSopu - Sopiminen ja sopimukset lähiruokaverkostossa elokuussa 2014.

Ajankohtaista

Lataa tästä Lähiruokatoimijoiden sopimusopas (pdf).

Lähiruokatoimijoiden sopimusopas

 

Elina Alppisara on diplomityössään tutkinut julkisesti rahoittuja luomu- ja lähiruokahankkeita. Työn tärkeimpänä tutkimuskysymyksenä on ollut selvittää mitä hyödynnettäviä tuloksia hankkeissa on saavutettu toimitusketjunäkökulmasta. Lataa teksti tästä:

Diplomityö Elina Alppisara: Julkiset luomu- ja lähiruokahankkeet toimitusketjunäkökulmasta tarkasteltuna (2014) (.pdf)

Hankkeet

LähiSopu - Sopiminen ja sopimukset lähiruokaverkostossa

 

Toteutusaika 1.1.-30.4.2014, päärahoittaja Maa- ja metsätalousministeriö

Lähiruoan tuottaja tarvitsee rinnalleen kumppaneita. Käytännössä vain kumppaniverkoston avulla lähiruoan tuottaja voi saada tuotteensa päivittäistavarakaupan hyllyille tai kilpailutusten kautta julkishallinnon suurkeittiöiden ruokalistoille. Kumppaniverkosto tuo mukanaan täydentävää osaamista ja ottaa hoitaakseen tehtäviä, joita varsinaisen tuotteen valmistajan ei itse kannata tehdä tai opetella tekemään. 

Toisaalta usein vaadittuun tai järkevään toimitusvolyymiin, -varmuuteen ja valikoimaan pääseminen edellyttää useamman tuottajan/jalostajan yhteistyötä. 

Verkoston muodostumisen ja menestymisen edellytys on, että rooleista, vastuista työnjaosta ja myös voiton ja tappion jakamisesta pystytään sopimaan. Lähiruokakentästä löytyy onnistuneita sopimusratkaisuja, mutta valitettavan usein sopimukset eivät palvele ainakaan pidemmällä ajalla kaikkien osapuolten etua. 

LähiSopu-hankkeen tavoitteena oli löytää ja kehittää hyviä sopimisen käytäntöjä niin lähiruokatuottajien keskinäisessä työnjaossa kuin toimitusverkoston muiden toimijoiden kanssa ja koota ne oppaan muotoon. Lataa sopimusopas tästä tästä.

Lisätietoja Petri Niemi, petri.niemi (at) lut.fi, p. 0400 153 011

Lähiruoan ja – palveluiden market-making – esiselvitys

 

Hanke on toteutettu 1.10.2011-31.5.2013, päärahoittajana Kaakkois-Suomen ELY-keskus / EU:n Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013. Hankkeen tavoitteena on ollut kaventaa kuilua lähiruoan kysynnän ja tarjonnan välillä selvittämällä Kaakkois-Suomen alueella lähiruoan tuotannon ja vähittäiskaupan välissä toimivan väliportaan liiketoiminnallisia edellytyksiä sekä tunnistamalla ja kehittämällä mahdollisia väliportaan toimintamalleja.

Hankkeessa rakennettiin lähiruoan markkinapotentiaalin arvoimiseksi tilastoituun elintarvikekulutukseen pohjautuva malli, jonka avulla arvioitiin elintarvikeryhmittäin Suomen ja erityisesti Kaakkois-Suomen lähiruoan markkinapotentiaalia. Analyysien perusteella voidaan mahdollisen kaupallisesti ja alueellisesti toimivan väliportaan toimijan markkinaa erittäin haasteellisena. Jotta nykyiset ja mahdolliset uudet toimijat voisivat luoda käsityksen oman alueensa, elintarvikeryhmänsä ja asemansa toimitusketjussa perusteella käsityksen markkinapotentiaalista, hanke antaa rakennetun excel-mallin avoimeen käyttöön.

Raportin toisessa osassa esitellään kehitettyjä ratkaisumalleja, joilla väliportaan tehtävät voitaisiin jakaa toimitusverkoston kesken.

Lataa tästä hankkeen loppuraportti (pdf)

Lataa tästä lähiruokamarkkina-arviointimalli LUT2013 (excel)

Lisätietoja Petri Niemi, petri.niemi (at) lut.fi, p. 0400 153 011