Sitä saat mitä jaat - yhteisen jakamisen toimintamalli työhyvinvoinnin ja tuottavuuden rakentamisessa

Sitä saat mitä jaat -hankkeen keskiössä ovat työn mielekkyys ja merkityksellisyys sekä monimuotoisten työyhteisöjen mahdollisuudet työelämässä.

Hankkeessa suunnataan huomio etenkin työntekijöiden merkityksellisyyden oivalluksiin ja työn mielekkyyden kokemuksiin, sekä kehitetään niiden yhteisöllisen jakamisen ja ymmärtämisen mahdollisuuksia. Näin pyritään luomaan työelämän positiivista kierrettä, jolla on vaikutusta myös tuottavuuteen. Pääasiallisina kehittäjäkumppaneina ovat lahtelaiset sosiaali- ja terveysalan työyhteisöt. Hanketta rahoittaa ESR. 

Blogi