LUT School of Business and Managementin tutkimus 

LUT School of Business and Managementin tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää paremmin kestävään arvonluontiin johtavia tekijöitä eli toimintatapoja, joilla yritykset pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa ja samalla toimivat taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Ajankohtaisiin liiketaloustieteiden ja tuotantotalouden tutkimuskysymyksiin perustuvassa tutkimuksessa korostetaan vahvaa teoreettista, analyyttista ja metodologista osaamista. Tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.

Tutkimus perustuu seuraaviin osaamisalueisiin:

Tutkijoillamme on talous- ja insinööriosaamista, mikä edesauttaa laaja-alaista ymmärrystä tutkittavista ilmiöistä. Teemme tutkimusta organisaatiorajat ylittävissä kansainvälisissä ja kansallisissa tutkijaryhmissä ja läheisessä yhteistyössä yritysten kanssa. Yritysten lisäksi yksikön tutkimusta rahoittavat Suomen Akatemia, EU ja Tekes.

Ota yhteyttä

Sami Saarenketo
dekaani
puh. 050 308 6181
sami.saarenketo@lut.fi
Research portal profiili
Twitter: @Saarenke

Juha Väätänen
varadekaani
puh. 040 526 1518
juha.vaatanen@lut.fi
Research portal profiili