Myynnin myytit kumoon

Myyntityöhön liittyy monenlaisia mielikuvia, joista osa on harhaanjohtavia tai jopa vääriä. Myynnin myytit kumoon -blogisarjassa pureudutaan myynnin eri alueisiin ja luodaan niihin syvällisempää ymmärrystä tieteellisen tutkimustiedon ja käytännön liike-elämän asiantuntijoiden välisen vuoropuhelun keinoin. Blogia kirjoittaa myynnin ja asiakaskohtaamisten apulaisprofessori Jonna Koponen LUT-kauppakorkeakoulusta. Hän kutsuu jokaiseen blogiin mukaan kumppaneita eri korkeakouluista ja yrityksistä.

Huhtikuussa 2021 pidettiin blogisarjaan liittyen webinaari, joka toteutettiin yhteistyössä myynnin tutkijoiden ja yrityselämän vaikuttajien kanssa. Webinaarin teema oli Vuorovaikutus kansainvälisessä myynnissä. Webinaarissa keskityttiin erityisesti asiakassuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen sekä kulttuurienväliseen viestintään myyntityössä.

Tällä sivulla pääset lukemaan myös myynnin ammattilaisten haastatteluja.

Hyväksi myyjäksi synnytään, eikä opita – keinoja vanhan uskomuksen kumoamiseen riittää

Monesti ajatellaan, että hyvät myyjät ovat luonnostaan loistavia puhujia. Toisille on ikään kuin sisäsyntyistä olla ihmisten kanssa tekemisissä ja toisille ei. Asia ei kuitenkaan ole näin...

Vaatimustaso kansainvälisessä myyntityössä kovenee – pelkällä englannin kielellä ei enää pärjää, sanoo Peikko Groupin Topi Paananen

Peikko Groupin toimitusjohtaja Topi Paananen sanoo, että yksilöt ovat muuttuneet markkinointikoneistoiksi, joiden pitää ensin myydä yritys, sitten itsensä persoonana ja vasta sitten päästään...

Jonna Koponen
Associate Professor (Tenure Track)
puh. 050 351 9143
etunimi.sukunimi@lut.fi