Myynnin myytit kumoon

Myyntityöhön liittyy monenlaisia mielikuvia, joista osa on harhaanjohtavia tai jopa vääriä. Myynnin myytit kumoon -blogisarjassa pureudutaan myynnin eri alueisiin ja luodaan niihin syvällisempää ymmärrystä tieteellisen tutkimustiedon ja käytännön liike-elämän asiantuntijoiden välisen vuoropuhelun keinoin. Blogia kirjoittaa LUT-kauppakorkeakoulun myyntiin perehtynyt asiantuntijatiimi. Blogeissa on mukana kumppaneita eri korkeakouluista ja yrityksistä.

Huhtikuussa 2021 pidettiin blogisarjaan liittyen webinaari, joka toteutettiin yhteistyössä myynnin tutkijoiden ja yrityselämän vaikuttajien kanssa. Webinaarin teema oli Vuorovaikutus kansainvälisessä myynnissä. Webinaarissa keskityttiin erityisesti asiakassuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen sekä kulttuurienväliseen viestintään myyntityössä.

Tällä sivulla pääset lukemaan myös myynnin ammattilaisten haastatteluja.

Jonna Koponen
Associate Professor (Tenure Track)
puh. 050 351 9143
etunimi.sukunimi@lut.fi