Principles of Responsible Management Education (PRME)

LUT-kauppakorkeakoulu on toiminnassaan sitoutunut YK:n Principles for Responsible Management Education (PRME) -ohjelmaan, jonka tavoitteena on sitouttaa kestävät ja kansainvälisesti tunnistetut arvot opetukseen ja tutkimukseen.

Ota yhteyttä

Sami Saarenketo
dekaani
puh. 050 308 6181
sami.saarenketo@lut.fi
Research portal profiili
Twitter: @Saarenke

Anni-Kaisa Kähkönen
varadekaani, academic affairs
puh. 040 746 8132
anni-kaisa.kahkonen@lut.fi
Research portal profiili
Twitter: @annikaisakahk

Jukka Hallikas
varadekaani, external relations
puh. 040 550 7499
jukka.hallikas@lut.fi
Research portal profiili

Saara Larkio
markkinointiviestinnän asiantuntija
puh. 050 347 2191
saara.larkio@lut.fi