LUT School of Business and Management

Koulutamme tulevaisuuden ongelmanratkaisijoita ja tuotamme ratkaisuja, jotka edistävät kestävää liiketoimintaa. 

LUT School of Business and Management yhdistää ainutlaatuisella tavalla kauppatieteitä, tuotantotaloutta ja ohjelmisto-osaamista. Opetuksen ja tutkimuksen painopiste on kestävän kilpailuedun rakentamisessa ja vihreän teknologian edistämisessä.

Tutkimukseen pohjautuvista koulutusohjelmistamme valmistuu kauppatieteiden kandidaatteja, maistereita ja tohtoreita sekä tuotantotalouden ja tietotekniikan kandidaatteja, diplomi-insinöörejä ja tekniikan tohtoreita.

Meiltä valmistuvilla osaajilla on erinomaiset ongelmanratkaisukyvyt ja työelämävalmiudet. Koulutusohjelmistamme valmistuvat maisterit ja diplomi-insinöörit työllistyvät erinomaisesti, vastavalmistuneiden työllisyysprosentti on jopa 80. 

Tutkimuksessamme painottuu kestävän kilpailuedun, innovaatiotoiminnan ja ohjelmistotuotannon osaaminen. Tuotamme tieteellisesti korkeatasoista ja käytäntöön sovellettavaa tutkimustietoa yritysten ja julkisen sektorin kehittämistä ja yhteiskunnallista päätöksentekoa varten.

Nykyisessä strategiassamme keskeisiä alueita ovat:

  • Innovaatiot ja kestävä arvonluonti
  • Pk-yritykset ja kansainvälinen yrittäjyys
  • Digitalisaatio ja liiketoiminta-analytiikka

Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää paremmin kestävään arvonluontiin johtavia tekijöitä eli toimintatapoja, joilla yritykset pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa ja samalla toimivat taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Ota yhteyttä

Sami Saarenketo
dekaani
puh. 050 308 6181
sami.saarenketo@lut.fi
Research portal profiili
Twitter: @Saarenke

Juha Väätänen
varadekaani
puh. 040 526 1518
juha.vaatanen@lut.fi
Research portal profiili