Henkilökohtainen päästökauppa

Ilmastonmuutoksen hillinnässä tarvitaan uusia mekanismeja päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. LUT-yliopiston kestävyysmuutoksen tutkimusryhmä tutkii osana Lahden kaupungin vetämää Citicap-hanketta liikkumisen henkilökohtaista päästökauppaa mekanismina hiilijalanjäljen pienentämiseen. Henkilökohtainen päästökauppa ohjaa kuluttajia päästövähennyksiin. Samalla kuluttajat ovat tietoisempia omista päästöistään ja eri päästölähteiden merkittävyydestä omaan hiilijalanjälkeen.

Henkilökohtaisessa päästökaupassa käydään kauppaa päästöoikeuksilla. Henkilöillä on oma päästöoikeuskiintiönsä, jonka ylittyessä on ostettava markkinoilta päästöoikeuksia. Kiintiön alittuessa voi ylimääräiset oikeudet vastaavasti myydä. Henkilökohtainen päästökauppa siten ohjaa vähentämään päästöjä taloudellisella kannustimella. Henkilökohtainen päästökiintiö voidaan määritellä eri tavoin, ja siinä voidaan ottaa huomioon esimerkiksi henkilökohtaisia liikkumiseen vaikuttavia asioita, kuten liikuntarajoitteisuuden. Näin päästökauppa saavuttaa korkean hyväksyttävyyden kuluttajien kesken.

Liikenteen päästöt kuriin henkilökohtaisella päästökaupalla

Liikenteen päästöt kattavat noin viidesosan maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä ja päästöt jatkavat kasvuaan lisäten kasvihuonekaasujen määrää ilmakehässä. LUT-yliopisto on kehittänyt yhdessä Lahden kaupungin, LAB:n, Googsignin, Moprimin, Future Dialogin ja Ladecin kanssa liikkumisen henkilökohtaisen päästökaupan CitiCAP-puhelinsovellusta. Lahden kaupungissa tehdään sovelluksella testijakso, jonka aikana saadaan uutta tietoa henkilökohtaisen päästökaupan kokemuksista ja vaikutuksista ihmisten liikkumiseen.

CitiCAP-sovelluksessa käyttäjä näkee liikkumansa matkan ja matkoista syntyneet kasvihuonekaasupäästöt. Sovelluksessa näkee myös muun muassa kyseisen ajankohdan päästöoikeuksien hinnan ja oman saldon. LUT-yliopiston Kestävyysmuutoksen tutkimusryhmä on mukana päästökauppamallin kehittämisessä ja toteuttamisessa. Lisäksi LUT-yliopisto tutkii muun muassa käyttäjien liikkumisen muutosta kokeilun aikana ja päästökaupan hinnan vaikutusta liikkumiseen.

Lisätietoa hankkeesta löytyy Lahden kaupungin sivuita.

Ota yhteyttä

Kestävuusmuutoksen tutkimusryhmä

  • Laboratorion johtaja: Ympäristöjohtamisen professori Lassi Linnanen lassi.linnanen@lut.fi
  • Tutkimusryhmä keskittyy muun muassa ilmastonmuutoksen hillintään, kestävyyden edistämiseen, kiertotalouteen ja kuluttajan rooliin kestävyysmuutoksessa
  • 1 professori, 3 apulaisprofessoria, 1 tutkijatohtori, 5 nuorempaa tutkijaa ja 2-3 tutkimusapulaista
  • Tutkimusaiheina muun muassa: kiertotalous tekstiiliteollisuudessa, jakamistalous, metsäteollisuuden korkean jalostusarvon tuotteet, henkilökohtainen päästökauppa, biolhiilen käyttö hiilen sidonnassa, hiilinegatiiviset teknologiat