Hiilineutraali energiantuotanto

Hiilineutraali energiantuotanto

Taistelussa ilmastonmuutosta vastaan energiantuotannon pitää kehittyä entistäkin ympäristöystävällisemmäksi. Siirtyminen maailmanlaajuisesti kestäviin energiajärjestelmiin uusiutuvien energialähteiden avulla voi hillitä lukuisia ihmiskuntaan kohdistuvia uhkia: kasvihuonepäästöjä, ihmisen aiheuttamia ilmastopoikkeamia ja maapallon kriittisten kynnysarvojen ylittämistä.

LUT School of Energy Systems -tiedekunnan tutkimusryhmät lähestyvät tätä teemaa ratkaisukeskeisesti useasta eri näkökulmasta. Tutkimusteemoja ovat muun muassa:

  • uudet energianmuuntoprosessit
  • täysin uudet energiajärjestelmät, jotka perustuvat tuuli- ja aurinkoenergiaan
  • bioenergian rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä
  • yhdyskuntajätteiden kierrätys ja hyödyntäminen
  • power-to-x-teknologiaan (P2X) perustuva hiilineutraalien liikennepolttoaineiden tuottaminen