Kehittynyt suunnittelu, valmistus ja prosessointi

Kehittynyt suunnittelu, valmistus ja prosessointi

Kestävät toimintatavat, valmistusmenetelmät ja informaation prosessointi ovat konetekniikan keskiössä. Suomessa on perinteisesti totuttu tekemään korkean teknologian tuotteita, joita räätälöidään asiakkaiden tarpeisiin, sekä valmistamaan korkeatasoisia materiaaleja, joiden raaka-aineet ovat korkealuokkaisia ja hyvin jäljitettäviä sekä ominaisuuksiltaan erinomaisia. Näin pystytään tuottamaan laadukkaita ja kestäviä vientituotteita.

Pitkälle viety virtuaalinen suunnittelu mahdollistaa eri suunnitteluratkaisuiden arvioinnin ilman että niistä tarvitsee rakentaa fyysistä prototyyppiä. Lisäksi valmistuksessa on tärkeää huomioida koko valmistusketju ja käytettävät energiavirrat, jotta tuotteita voidaan valmistaa kestävästi. LUTin konetekniikan osastolla kehitettyjä ratkaisuja voidaan hyödyntää suunnittelu-, valmistus- ja prosessointivaiheissa.