Kestävä energiamarkkinoiden muutos

Kestävä energiamarkkinoiden muutos

Hiilineutraaliustavoitteeseen pääseminen vaatii tekoja: muutoksia yritysten ja kuluttajien toiminnassa. Suomella on hyvät lähtökohdat rakentaa kestävää energiamarkkinoiden muutosta; meillä on ratkaisuja, tilaa ja resursseja.

Muutos näkyy laajasti yhteiskunnassa. Se vaikuttaa ihmisiin, elinympäristöömme, elinkeinoelämään ja teollisuuteen. Aktiiviset kuluttajat voivat tuottaa energiaa, ja tämä muutos synnyttää liiketoimintaa esimerkiksi palveluina ja vaatii liiketoimintamallien uudelleenarviointia. Samaan aikaan yritykset ja tutkimuslaitokset kehittävät älykkäitä teknologisia ratkaisuja, jotka vievät meidät kohti tavoitettamme.

Suomella on kunnianhimoiset hiilineutraalisuustavoitteet ja erinomainen valmius toteuttaa ne siten, että päästövähennysten ohella synnytetään merkittävästi uutta vientiliiketoimintaa. Meillä on edistykselliset sähkömarkkinat ja energiainfrastruktuuri sekä vahvaa energia- ja ICT-osaamista, joilla käännämme haasteet ratkaisuiksi.

Suomi on maailman johtavia maita esimerkiksi etäluettavien sähkömittareiden käytössä. Tämä luo erinomaiset lähtökohdat kysyntäjoustolle ja uusille datapohjaisille palveluille, jotka kasvattavat kuluttajien ja prosumereiden (tuottaja-kuluttajien) osallistumismahdollisuuksia sähkömarkkinoilla. Lisäksi sektori-integraatio luo aivan uudenlaisia mahdollisuuksia, kun sähköä käytetään raaka-aineena esimerkiksi polttoaineen tai ruuan valmistuksessa.