Opiskelu - LUT School of Energy Systems

Ilmastonmuutos, ruuan riittävyys ja energian käytön tehokkuus ovat esimerkkejä ympäristöhaasteista, jotka voimistuvat edelleen väestömäärän kasvaessa. Osaajia tarvitaan yhä enemmän huolehtimaan turvallisesta, taloudellisesta ja vähäpäästöisestä teknologiasta, energiatuotannosta sekä uusiutuvista energialähteistä.

LUTin vahvuus on yhteen yksikköön keskitetty koko energia-alan kattava koulutus. LUT School of Energy Systems yhdistää opetuksessaan modernin konetekniikan sekä energian tuotantoon, siirtoon, käyttöön sekä ympäristövaikutusten hallitsemiseen tarvittavat tekniikat ja järjestelmät. Koulutuksen punaisena lankana ovat energia- ja materiaalitehokkuus sekä kestävä tulevaisuus.

LUT tarjoaa ainutlaatuista ydinvoimatekniikan koulutusta. Lisäksi LUTissa on Suomen ainoa hitsaustekniikan professuuri sekä  Suomen sekä pohjoismaiden ensimmäiset tuulivoima- ja aurinkotalousprofessuurit.

LUT School of Energy Systems vastaa ajankohtaisiin globaaleihin haasteisiin kouluttamalla ympäristöasiat huomioon ottavia asiantuntijoita teollisuuden ja elinkeinoelämän eri osa-alueille.

Kandidaattivaiheessa opiskelijat voivat valita suomen- tai englanninkielisen kandidaattiohjelman. Maisteritasolla koulutusta annetaan suomeksi ja englanniksi useissa ohjelmissa ja jatko-opintoja voi suorittaa viidessä tohtoriohjelmassa.

Suomenkieliset kandidaattiohjelmat

Englanninkieliset kandidaattiohjelmat

Suomenkieliset maisteriohjelmat

Englanninkieliset maisteriohjelmat

Tohtoriohjelmat

Ota yhteyttä

LUT School of Energy Systems

Johtaja Olli Pyrhönen
p. 040 516 6411
olli.pyrhonen@lut.fi

Varajohtaja Juha Varis
p. 040 501 7478
juha.varis@lut.fi