Suurnopeuskäytöt ja -turbiinit

Suurnopeuskäytöt ja -turbiinit

2000-luvun energiamurros avaa uusia sovellusalueita sähkömekaanisille energianmuunnosjärjestelmille. Suurnopeuskoneet yleistyvät ajovoimansiirrossa sekä kompressori- ja turbogeneraattorikäytöissä. EU:n puhtaan vetytalouden vision toteuttamiseen tarvitaan uutta tekniikkaa. Sen on tarjottava joustavuutta, jotta voidaan luoda kytkentöjä eri sektoreiden välille sähköistämistä ja hiilestä irtautumista varten. Sitä tarvitaan Power-to-X-teknologioissa, vedyn varastoinnissa sekä kuljetusjärjestelmien nopeasti kehittyvässä sähköistämisessä, ilmailu mukaan lukien.

Suurnopeustekniikka tarjoaa käyttökelpoisia ratkaisuja tuleviin energianmuuntotarpeisiin ja tekee järjestelmistä kompakteja, tehokkaita ja luotettavia. LUT kehittää uutta suurnopeustekniikkaa edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin tavoitteenaan johtava asema energiamurroksen uusien tekniikoiden kehittäjänä.