Näytä alasivut +
Piilota alasivut

Työn tohinaa sähköaiheiden parissa

Suurin osa ABB-luokan työohjeista on etukäteen tutustuttavissa pdf-muodossa. Tarkemmat työohjeet ovat saatavilla ABB:n fysiikan luokassa. Tilojen laitteistoihin voit tutustua kuvien kautta.

Peruskoulun alaluokkien työohjeita

Alaluokkien töissä tarkastellaan sähkön valo-, liike- ja lämpövaikutuksia.

Peruskoulun yläluokkien työohjeita

Nämä työohjeet on ensisijaisesti tarkoitettu yläasteen 9. luokalle ja/tai lukion 1. vuosikurssille. Harjoituksia voivat tehdä muutkin luokkatasot mielenkiintonsa mukaan.

1. Kytkentäalusta ja sähkövirran mittaaminen
2. Sähkövirta ja vastuksien kytkennät
3. Ohmin laki
4. Vastuksen resistanssin mittaaminen
5. Säätövastus
6. Dioditutkimuksia
7. Diodi kytkimenä
8. Kondensaattorin latautuminen ja purkautuminen
9. Käämin itseinduktio
10. Transistori kytkimenä 

Lukion sähkötekniikan ja elektroniikan opintokokonaisuus

I vsk:  ABB:n fysiikan luokan elektroniikkatyöt + demonstraatiot

  •  Elektroniikkatyöt: Kts. edellä työt 1-10.

Demonstraatioita (oppilas voi osallistua)

  • kestomagneetin ja rautatangon pudotus alumiiniputkiin
  • alumiinikampaheilurin pysähtyminen kestomagneetin sisällä
  • generaattorin rakentaminen kestomagneetista ja käämeistä
  • sähkömoottorin rakentaminen käämeistä ja rautakuulasta/oravanhäkistä
  • kuntopyörägeneraattorilla halogeenilamppuun valoa

Demonstraatioita (ohjaaja esittää)

  • kelan leijuttaminen alumiinipöydällä
  •  9. Kylmäfysiikan kokeita nestetypellä, suprajohtavuus/levitaatio + nestetyppi (ilmoitettava etukäteen nestetypen varaamista varten)
  • soivan sähkömoottorin ohjaaminen taajuusmuuttajalla ja tietokoneella (mahdollisuuksien mukaan, varattava etukäteen)

Demonstraatiot on tarkoitettu ensisijaisesti lukion I vuosikurssin ohjelmaan. Tarvittaessa voidaan sisällyttää opinto-ohjelmaan muulloinkin.

 II vsk:  Elektroniikan perusteet A, www-kurssi (WebCT) + laboratoriotyöt (myös abeille)

Lisätiedot ja tiedustelut:
tarja.sipilainen(at)lut.fi, mikko.kuisma(at)lut.fi 

Huom! Tätä kurssia ei järjestetä ABB-luokassa vaan sovelletun elektroniikan laboratoriossa.

III vsk:  Lukion fysiikan työt ABB-luokassa

Liittyvät pääosin kursseihin FY6 Sähkö, FY7 Sähkömagnetismi.
Huom. Joistain työohjeista on nyt saatavilla myös didaktisemmat versiot. Kokeile niitä, jos haluat oppia enemmän/paremmin!

1. Ohmin laki (didaktinen versio)
2. Vastukset  (didaktinen versio)
3. Planckin vakio  
4. Magneettikenttämittauksia  (didaktinen versio)
5. Muuntaja  
6. Pariston kuormituskäyrä  (didaktinen versio)
7. Oskilloskooppi  
8. Vaihtovirtapiirit  (didaktinen versio)
 
10. Transistori  
11. Operaatiovahvistin  
12. Kondensaattorin varautuminen ja purkautuminen

Pikaohje yleismittarilla mittaamisesta.