Elinkaarimallintaminen - avain ympäristötiedonhallintaan

Yhä useammat yritykset kehittävät liiketoimintaansa panostamalla kestävyyden tilan edistämiseen. Elinkaarimallintamisen tutkimuksessa kehitetään kestävän kehityksen edellytykset täyttäviä tuotteita, palveluita, järjestelmiä ja tuotantomuotoja.

Tutkimuksen pääpaino on tuottojen lisäämismahdollisuuksien ja kustannusten pienentämismahdollisuuksien tunnistamisessa, riskien hallitsemisessa ja yrityksen brändin kehittämisessä.

Elinkaarimallintaminen-tutkimuksessa hallitaan ympäristövaikutuksia elinkaariarvioinnin keinoin ja taloudellisia vaikutuksia joko elinkaarikustannuslaskennan tai elinkaarituottolaskennan keinoin.

Kehitystoimenpiteiden edellytyksenä voi usein olla myös elinkaaritiedon systemaattinen laadullinen kehittäminen, joten sekin osaamisalue sisältyy elinkaarimallintamisen tutkimukseen. 

Lisätiedot

Professori Risto Soukka
p . 0400 723 094
etunimi.sukunimi@lut.fi