Jätehuoltotekniikka - ratkaisuja kestävämpään jätehuoltoon

Jätehuoltotekniikan tutkimus keskittyy jätehuoltojärjestelmän analysointiin sekä optimaalisten toimintatapojen ja teknisten ratkaisujen etsimiseen.

Jätehuoltojärjestelmästä ja sen osista tutkitaan mahdollisuuksia ympäristöystävällisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden parannuksiin. Esimerkiksi elinkaariarvioinnin avulla osoitetaan käytettävissä olevien resurssien kannalta tehokkaimmat tavat parantaa jätehuollon kestävyyttä.

Näin saatujen optimaalisten kehittämiskohteiden teknisiä ratkaisuja tutkitaan yhteistyössä LUT:n muiden tutkijoiden, suomalaisten ja ulkomaisten tutkimuslaitosten sekä yritysten kanssa.

Tutkimuksessa otetaan huomioon jätehuollon integroituminen yhteiskunnan ja yritysten muihin toimintoihin kuten energia- ja vesihuoltoon.

Lisätiedot

Professori Mika Horttanainen
p. 040 848 5850
etunimi.sukunimi@lut.fi