Kestävä yhdyskunta -  esillä rakennetun ympäristön energiaratkaisut

Kestävä yhdyskunta  -tutkimuksessa etsitään energiatehokkaita, ympäristöystävällisiä ja kustannustehokkaita ratkaisumalleja toteutettavaksi sekä uudisrakentamisessa että olemassa olevan kiinteistökannan saneeraamisessa.

Päänäkökulmana hyödynnetään alueellisia kestävyystarkasteluja, jotka räätälöidään aluekohtaisten tavoitemääritysten pohjalta palvelemaan kestävyyskriteerien toteutumista.

Kestävä yhdyskunta -tutkimus ottaa kantaa rakennetun ympäristön energiaratkaisuihin (sisältää rakennusten vesi- ja jätehuollon ja sisäilman laadun) hyödyntämällä järjestelmämallinnusta, systeemianalyysiä ja elinkaariajattelua.

Tutkimuskenttä levittyy talokohtaisista tarkasteluista, kuten omakoti- tai kerrostalojen LVI-ratkaisut, laajoihin aluetarkasteluihin (esim. kaupunkien keinot vastata julkisen rakennuskannan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteisiin).

Lisätiedot

Tutkijaopettaja Mika Luoranen
p. 040 515 3202
etunimi.sukunimi@lut.fi

Yhteystiedot

LUT School of Energy Systems

Johtaja Jarmo Partanen
Varajohtaja Juha Varis

etunimi.sukunimi@lut.fi