Kestävyysmuutos - tapetilla kestävä yhteiskunnallinen muutos

Kestävyysmuutos -tutkimusryhmän tavoitteena on systeemisen, kestävän yhteiskunnallisen muutoksen edistäminen planeettarajojen mahdollistamissa puitteissa.

Systeemisen muutoksen ydinajatuksena on nykyisten instituutioiden uusiutumisen ohella uusien ympäristöinnovaatioiden kaupallistamisen edistäminen sekä toimijuuden kannustaminen.

Tutkimusryhmän tutkimusote on aidosti poikkitieteellinen yhdistelmä luonnontieteitä, insinööritieteitä, kauppatieteitä sekä yhteiskuntatieteitä.

Keskeisiä tutkimuskohteita ovat muun muassa ilmastonmuutoksen hillintä, kestävä ravinnetalous, energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian tuotanto ja liiketoimintamallit, ihmisten rooli kestävyysmuutoksessa, lisäarvon yhteisluonti, bottom-of-the-pyramid –liiketoiminta, ekosysteemipalveluiden vaikutus liiketoimintaan, hiilimarkkinat, yritysvastuun kehittämisen eri menetelmät.