Transition management - tapetilla kestävä yhteiskunnallinen muutos

Transition management -tutkimusryhmän tavoitteena on systeemisen, kestävän yhteiskunnallisen muutoksen edistäminen planeettarajojen mahdollistamissa puitteissa.

Systeemisen muutoksen ydinajatuksena on nykyisten instituutioiden uusiutuminen ohella samanaikaisesti edistää uusien ympäristöinnovaatioiden kaupallistamista.

Tutkimusryhmän tutkimusote on aidosti poikkitieteellinen yhdistelmä luonnontieteitä, insinööritieteitä, kauppatieteitä sekä yhteiskuntatieteitä.

Keskeisiä tutkimuskohteita ovat ilmastonmuutoksen hillintä, kestävä ravinnetalous, merien suojelu sekä kehittyvien talouksien lisäarvon yhteisluontimallit.

Lisätiedot

Professori Lassi Linnanen
p. 050 550 3305
etunimi.sukunimi@lut.fi