Ydinturvallisuuden tutkimusyksikkö

Vuodesta 1975 on Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla tehty ydinreaktoreiden termohydrauliikan kokeellista tutkimusta.

Ydinturvallisuuden tutkimusyksikön koelaitteistoja käytetään yhteistyössä ydinvoimatekniikan laboratorion kanssa ydinvoimalaitosten turvallisuuden parantamishankkeissa sekä turvallisuusanalyyseissä käytettävien tietokoneohjelmien kehittämisessä.

Keskeisimmät tehtävät

  • Lämpö- ja virtaustekniset kokeet
  • Häiriö- ja onnettomuustilanteiden turvallisuusanalyysit

Lisätiedot

Lue lisää Ydinturvallisuuden tutkimusyksikön omalta sivustolta.