Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Keskeisin osa yhteiskunnallista vuorovaikutusta on tutkimusyhteistyö elinkeinoelämän kanssa. Yli puolet toimintavolyymista kohdentuu tälle sektorille. Tutkimushankkeissa on mukana laaja kirjo alueellisia-, valtakunnallisia- sekä kansainvälisiä yrityksiä.

Tutkimustoimintamme on luonut pohjan useille maailmanlaajuisille menestystuotteille ja uudelle yritystoiminnalle. Vahva merkki osaamisestamme ovat myös kymmenet  myönnetyt patentit.

Meiltä valmistuu vuosittain lähes 200 diplomi-insinööriä ja kymmeniä tekniikan tohtoreita, jotka sijoittuvat laajasti eri tehtäviin yliopistoista yrityksiin. Uusille osaajille löytyy alalta runsaasti töitä ja haasteita.

Aktiivista kouluyhteistyötä

LUT School of Energy Systems on tarjonnut lukiolaisille suunnattua Elektroniikan perusteet -kurssia vuodesta 2002 alkaen. Sähkötekniikan koulutusohjelman ylläpitämä kurssi sisältää verkko-oppimateriaalin avulla suoritettavia teoriaosuuksia, jotka antavat perustiedot elektroniikasta sekä laboratoriotöitä yliopiston elektroniikan laboratoriossa.

Yksikkö koordinoi myös ABB-luokkatoimintaa. ABB-luokka on koululaisille suunnattu kokeellisen fysiikan oppimisympäristö, joka on suunniteltu ja varusteltu yhteistyössä MAOL ry:n ja ABB:n kanssa. ABB-luokassa on vieraillut kaikkiaan yli 10 000 koululaista ja opettajaa, ja Elektroniikan perusteet -kurssin on suorittanut yli 500 lukiolaista.

Elektroniikan perusteet -kurssi ja ABB-luokka ovat osa LUTin ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteistä LUMA-keskus Saimaata. LUMA-keskus tukee ja edistää luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusta ja oppimista kaikilla asteilla sekä lasten ja nuorten luonnontieteellistä, matemaattista ja teknologista harrastuneisuutta.

Ota yhteyttä

LUT School of Energy Systems

Johtaja Olli Pyrhönen
p. 040 516 6411
olli.pyrhonen@lut.fi

Varajohtaja Juha Varis
p. 040 501 7478
juha.varis@lut.fi