Opiskelu - LUT School of Engineering Science

Tekninen kehitys sekä ympäristöongelmien ratkaisut nojaavat tukevasti matemaattis-luonnontieteelliseen osaamiseen.

LUT School of Engineering Science yhdistää opetuksessaan luonnontieteet ja insinööritaidot lukuisiin käytännön sovelluksiin. Koulutus nojaa teollisuuden tarpeisiin ja vastaa ajankohtaisiin globaaleihin haasteisiin kouluttamalla kestävän tulevaisuuden asiantuntijoita elinkeinoelämän eri osa-alueille. Koulutuksen ydintä ovat puhtaammat ja energiatehokkaammat tuotantotavat sekä uusien teollisten ja palvelusovellusten kehittäminen.

Kandidaattivaiheessa opiskelijat voivat suuntautua opinnoissaan joko kemiantekniikkaan tai laskennalliseen tekniikkaan. Maisteritasolla koulutusta annetaan kolmessa ohjelmassa ja jatko-opintoja voi suorittaa tohtoriohjelmassa.

Kandidaatin ohjelmat

Suomenkieliset maisteriohjelmat

Englanninkieliset maisteriohjelmat

Tohtoriohjelma

Kemiantekniikassa LUT:n erityinen vahvuus ovat erotustekniikat ja niiden lukemattomien sovellusten osaaminen. LUT on kemiantekniikan osalta myös ensimmäinen Pohjoismaisen laatuleiman saanut yliopistollinen kouluttaja.

Laskennallisen tieteen saralla LUT erottuu kilpailijoistaan reaalielämän ongelmiin perustuvalla käytännön osaamisellaan. Laskennallinen tiede kuuluu Suomen Akatemian huippuyksikköohjelmaan ja sillä on vahvat yhteistyösuhteet monen Euroopan maan ohella Venäjälle, Aasiaan, Afrikkaan, Amerikkaan ja Australiaan

Kemiantekniikan ja laskennallisen tekniikan koulutusohjelmista valmistuneilla diplomi-insinööreillä sekä tohtoreilla on kysyntää: työllistymistilastot ovat tasaisen korkeat – tekijöitä tarvitaan erityisesti tutkimus- ja kehitys- sekä suunnittelutehtävissä teollisuuden ja elinkeinoelämän eri sektoreilla. Työpaikkoja on syntynyt myös spin-off -yritysten ja tiiviin elinkeinoelämäyhteistyön kautta.