Prosessit

Prosessit-osaamisalue käsittää prosessien kehitystutkimuksen, biojalostamoista saatavien tuotteiden erottamiseen ja puhdistamiseen joko lopputuotteeksi tai jatkojalostusta varten, sekä kemiantekniikan digitalisaatioon liittyvän tutkimuksen. Siinä vahvana osa-alueena on kemiallisten mittausten mittatiede, jonka tavoitteena on parantaa ja varmentaa mittausten luotettavuutta ja jäljitettävyyttä. Elektrolyyttiliuosten termodynamiikka keskittyy jäljitettävien epäideaalisuusmallien etsimiseen ja tutkimiseen arvioitaessa suolaliuosten ja muiden ionien muodostamien systeemien termodynaamisia ominaisuuksia. Näiden epäideaalisuuksien arviointi on välttämätöntä laskettaessa teoreettisesti tällaisia ominaisuuksia.

Eeva Jernström, tutkijaopettaja, varajohtaja LENS (Biojalostamot)
Tuomas Koiranen, professori (Prosessien kehitys ja prosessien intensifiointi)
Jaakko Partanen, tutkijaopettaja (Elektrolyyttiliuosten termodynamiikka)
Satu-Pia Reinikainen, professori (Kemiantekniikan digitalisaatio)

Ota yhteyttä

professori Tuomas Koiranen
p. 050 435 7414
tuomas.koiranen@lut.fi