Konenäkö ja hahmontunnistus (MVPR)

Konenäön ja hahmontunnistuksen (Machine Vision and Pattern Recognition, MVPR) tavoitteena on hyödyllisten ja merkittävää lisäarvoa tuottavien sovellusten tuottaminen erityisesti digitaalista kuvankäsittelyä ja kuva-analyysiä hyödyntäen. Esimerkiksi konenäköratkaisuilla parannetaan prosessiteollisuuden tehokkuutta ja lääketieteellisen kuva-analyysin avulla parannetaan silmäsairauksien hoitoa.

Yksikössämme tutkitaan laskennallista näköä ja mallinnusta, koneoppimista sekä hahmontunnistusta. Palvelemme myös teollisuutta asiantuntijaorganisaationa, teemme soveltavaa tutkimusta ja koulutamme asiantuntijoita tutkimusaloillaan. Osaamisalueemme tuottaa kandi-, maisteri- ja tohtoritason Älykkään laskennan pääaineen Laskennallisen tekniikan koulutusohjelmassa. 

Tutkimuksen painopistealueet ovat visuaalinen tarkastelu (visual inspection), laskennallinen näkö (computational vision), lääketieteellinen kuvantaminen ja kuvankäsittely (medical imaging and processing), värinäkö (color science), ja biomolekulaarinen näkö (biomolecular vision).

Tutkimuksen sovelluskohteita ovat kappaleen havaitseminen ja tunnistaminen, teollinen konenäkö, silmän retinakuvien käsittely ja analyysi, spektrikuvantaminen ja -analyysi sekä fotoaktiivisten biomolekyylien mallintaminen.

MVPR kuuluu LUT:n tutkimuksen kärkiyksikköön Computational Photonics Imaging (COMPHI) ja on myös osa Suomen Akatemian inversiolaskennan ongelmien huippuyksikön tutkimustoimintaa.

MVPR:n tutkimusta rahoittavat Suomen Akatemia, Euroopan unioni, TEKES ja yksityiset yritykset. MVPR:llä on laaja kansallinen ja kansainvälinen tutkimusyhteistyöverkosto, johon kuuluu yliopistoja mm. Yhdysvalloista ja useista Euroopan maista.

Lisätietoa tutkimuksesta löytyy Konenäön ja hahmontunnistuksen laboratorion tutkimusryhmän sivulta. Tutkimussivulta löytyy myös lista laboratorion työntekijöistä ja tutkimusprojekteista.

Ota yhteyttä

Professori Lasse Lensu
040 759 1720
lasse.lensu@lut.fi