Laskennallinen tekniikka ja fysiikka

Mallinnuksen ja simuloinnin rooli keskeisinä työkaluina teollisessa tuotekehityksessä lisääntyy jatkuvasti. Meneillään oleva datan ja digitalisaation vallankumous laajentaa tätä trendiä perinteisten insinööritieteiden ulkopuolelle, kaikkiin yhteiskunnan osa-alueisiin. Menestyksekäs tutkimus tällä alalla vaatii perusteellista ymmärrystä tieteistä, joihin se perustuu, matematiikasta, tiedonlouhinnasta ja fysiikasta kuin myös ohjelmoinnista.

Laskennallisen tekniikan ja fysiikan tarkoituksena on tukea kaikkea LUT:n strategian mukaista tutkimusta mallinnuksen, simuloinnin ja data-analyysin avulla. Tutkimusalueita laskennallisen tekniikan ja fysiikan alalla ovat sovellettu matematiikka, konenäkö ja hahmontunnistus, erinäiset aiheet materiaalitutkimuksen, laskennallisen fysiikan ja optiikan piiristä. Kehitämme algoritmeja datalähtöisiin ongelmiin, teollisuuden, talousanalyysin, kaukokartoituksen ja suuren kokoluokan data-assimilaation sovelluksiin.

Osaamisalueemme laskennallisessa tekniikassa ja fysiikassa ovat:

Ota yhteyttä

LUT School of Engineering Science
PL 20, 53851 Lappeenranta

dekaani Riina Salmimies
p. 045 631 0917
etunimi.sukunimi@lut.fi

varadekaani Eeva Jernström
p. 040 557 0918
etunimi.sukunimi@lut.fi