Tutkimus - LUT School of Engineering Science

LUT School of Engineering Science erottuu kilpailijoistaan reaalielämän ongelmiin pohjautuvalla osaamisellaan. Yksikkömme kehittää entistä turvallisempia, ekologisempia ja energiatehokkaampia tuotantotapoja sekä luo kustannustehokkaita ratkaisuja teollisuuteen ja sen eri tuotantovaiheisiin.

Tutkimuksessamme yhdistyvät tekniikka, luonnontieteet ja insinööriosaaminen. Ratkomme niiden avulla globaaleja tulevaisuuden haasteita, kuten energian, veden ja luonnonvarojen riittävyyttä sekä kehitämme uusia sovelluksia bio- ja lääketieteen, ympäristön suojelun, säätieteen ja digitaalisen median piirissä. Erotustekniikat ja tieteellinen laskenta ovat yksikömme erityinen vahvuus.

Tuloksellinen tutkimus, uudet innovaatiot ja nopea sovellettavuus ovat tavaramerkki, josta yksikkömme tunnetaan.

LUT School of Engineering Science koordinoi kahta tiederajat ylittävää tutkimusyksikköä:

CEID tukee LUT:n strategiaa tieteellisen laskennan ja teollisten prosessien mallinnuksen alueilla. CST edistää yritysten ja tiedemaailman välistä yhteistyötä sekä toimii kansainvälisenä verkostoitumiskanavana erotustekniikan alalla. Lisätietoja tutkimusyksiköistä löytyy niiden omilta nettisivuilta.

 

Ota yhteyttä

LUT School of Engineering Science
PL 20, 53851 Lappeenranta

johtaja Jari Hämäläinen
p. 040 596 1999
jari.hamalainen@lut.fi

varajohtaja Eeva Jernström
p. 040 557 0918
eeva.jernstrom@lut.fi