Aikasarjatutkimus

Aikasarjat ovat ensisijainen työkalu kaupallisten markkinoiden ymmärtämisessä matemaattisilla malleilla, ja ne ovat keskeisessä roolissa myös teollisten prosessien ohjauksessa.

Matematiikan laboratorion aikasarjatutkimus keskittyy energiamarkkinoihin, erityisesti sähkön tukkumarkkinoihin, kaikkialla maailmassa.

Sähkön tukkumarkkinat ovat erittäin vaikeasti ennustettavissa jatkuvan muutoksen takia, ja niiden simulointi ja ymmärtäminen vaatii edistyneitä matemaattisia malleja.

Sähkön tukkumarkkinat ovat myös erinomainen ympäristö mallintaa talouden käyttäytymistä, koska lähes kaikki oleellinen taustatieto on saatavilla tuntitasolla monen vuoden ajalta.

Työskentelemme yhdessä energia-alan yrityksten ja energian tarjoajien kanssa sähkön tukkumarkkinoilla, ja tutkimuksen tavoite on rakentaa ekonometrisiä malleja, jotka eivät pohjaudu tehokkaiden markkinoiden hypoteesiin.

Lue lisää ryhmän wiki-sivulta.