Biojalostamot

Biojalostamoissa on tulevaisuus

Fossiilisten raaka-aineiden ehtyessä bioperäisen materiaalin jalostaminen on noussut maailmanlaajuisesti entistä tärkeämpään asemaan. Hyödyntämistä rajoittavat monesti raaka-aineen epähomogeenisuus ja siinä olevat epäpuhtaudet.

LUT School of Engineering Science on keskittynyt kehittämään erityisesti menetelmiä biojalostamosta saatavien tuotteiden erottamiseen ja puhdistamiseen joko lopputuotteeksi tai jatkojalostusta varten. Tutkimusta on tehty sokeri- ja makeutusteollisuuden ja viime vuosina erityisesti metsäteollisuuden biojalostamoiden prosessien kehittämiseksi ja parantamiseksi.

Erotusprosesseja tutkitaan vesiliuoksissa, orgaanisissa liuottimissa sekä ionisissa nesteissä. Tutkimukseen sisältyy myös biojalostamon tuotteiden jatkojalostusta lopputuotteiksi kuten pakkausten pinnoitteeksi tai membraaneiksi sekä yhdisteiden analysointimenetelmien kehitystä.

Tutkimusosaamista

  • Biojalostamokonseptit
  • Paperi- ja kartonkiprosessit
  • Biomassan logistiset ratkaisut

Opetus

• Biojalostamot ja bioprosessitekniikan perusteet

Erikoistutkija, varajohtaja LENS, TkT Eeva Jernström
p. 040 557 0918