Laskennallinen virtausmekaniikka

Laskennallisen virtausmekaniikan (CFD) tutkimuksessa keskitymme teollisuuden virtausongelmien mallintamiseen. Esimerkkeinä voidaan mainita monifaasivirtaukset, kuten paperin valmistuksessa esiintyvien kuitususpensioiden virtauksien mallinnus.

Laskennallista virtausmekaniikkaa käytetään myös mm. sääennusteissa ja ilmastomalleissa sekä tuulienergiaan liittyvissä simuloinneissa.