Vihreä kemia - ratkaisuja ympäristöongelmiin

Vihreässä kemiassa - tunnetaan myös kestävän kehityksen kemiana - sovelletaan periaatteita, joiden avulla vähennetään haitallisten aineiden käyttöä tai syntyä kemiallisten tuotteiden suunnittelussa, valmistuksessa ja sovelluksissa.

Vihreä kemia käsittää mm. ympäristön huomioon ottavan teknologian soveltamisen hyödykkeiden valmistuksessa ja ympäristöä mahdollisimman vähän haittaavien menetelmien kehittämisen teollisuuden prosesseissa. Se hyödyntää monipuolisesti mm. epäorgaanisen, orgaanisen ja fysikaalisen kemian sekä ympäristökemian oppeja.

Vihreän kemian laboratorion keskeisenä tutkimusalueena on mikro- ja nanoteknologiaan perustuvien materiaalien hyödyntäminen uusien veden ja maaperän puhdistustekniikoiden kehittämisessä. 

Pyrkimyksenä on kehittää ympäristöystävällisiä aineita ja menetelmiä ympäristön tilan tutkimiseen sekä ympäristön ja teollisuusprosessien ongelmien ratkaisemiseen.

Lisätiedot

LUT Savo
Professori Mika Sillanpää
p. 0400 205 215
etunimi.sukunimi@lut.fi

Lue lisää: LUT Savo