Yhteistyöyksiköt - LUT School of Engineering Science

LUT School of Engineering Science koordinoi kahta tiederajat ylittävää tutkimusyksikköä:

CEID tukee LUT:n strategiaa tieteellisen laskennan ja teollisten prosessien mallinnuksen alueilla. CST edistää yritysten ja tiedemaailman välistä yhteistyötä sekä toimii kansainvälisenä verkostoitumiskanavana erotustekniikan alalla. Lisäksi LUT School of Engineering Science LUT Savo -yksikköä. Lisätietoja tutkimusyksiköistä löytyy niiden omilta nettisivuilta.