Taide julkisena palveluna: strategisesti kohti tasa-arvoa (ARTSEQUAL)

Taideyliopiston koordinoima ARTSEQUAL-tutkimushanke tarkastelee taiteen peruspalveluita tasa-arvon näkökulmasta ja selvittää, kuinka taide voi vastata 2020-luvun sosiaalisiin haasteisiin. Tutkimushanke kiteytyy kysymykseen, entä jos tasa-arvo olisi lähtökohta taiteen peruspalveluille. Hankkeessa selvitetään, kuinka taide julkisena palveluna voi lisätä hyvinvointia sekä tuottaa yhteiskuntaan osallistuvaa ja luovaa kansalaisuutta. Tutkimuksessa sovelletaan systeemistä ajattelua taiteen yhteiskunnallisten vaikutusten hahmottamiseksi. Tavoitteena on esittää suosituksia poliittisen päätöksenteon tueksi ja taiteen uusien palvelujen vakiinnuttamiseksi.

Tutkimushankkeessa erityistä on se, että tutkimustiedon käyttäjät ovat mukana koko hankkeen elinkaaren ajan. Yhteistyötä tehdään hankkeen alusta saakka esimerkiksi peruskoulujen, taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten, opetushallituksen, ministeriöiden, Taiteen edistämiskeskuksen, kuntien ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Tutkimuskonsortio koostuu kuudesta tutkijaryhmästä Taideyliopistossa, Turun yliopistossa, Työterveyslaitoksessa, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö CUPOREssa ja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. LUT:n osuudessa kyse on innovatiivisten sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävien ja kokonaisvaltaisten sosiaali- ja terveysalan palveluratkaisujen tuottamisesta hyödyntäen taiteen toiminnan logiikkaa ja käytänteitä sekä taidepedagogiikkaa. Uudet innovatiiviset ja monialaiset palveluratkaisut ovat osa uuden sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen liiketoimintamallien luontia julkisella sektorilla. Innovaatiotutkimuksen näkökulmasta kiinnitytään  organisatoristen innovaatioiden ja palveluinnovaatioiden kehittävään tutkimukseen.

LUT:lta lisätietoja:Erikoistutkija Anne Pässilä, anne.passila(at)lut.fi, 040 035 1466