Väitöstilaisuus: Jussi Saari 8.12.2017

Diplomi-insinööri Jussi Saaren energiatekniikan alaan kuuluva väitöskirja "Improving the effectiveness and profitability of thermal conversion of biomass" (Biomassan termisen konversion tehokkuuden ja kannattavuuden parantaminen) tarkastetaan 8.12.2017 klo 12 Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilastalon auditoriossa. Vastaväittäjinä toimivat professori Risto Lahdelma Aalto-yliopistosta ja Tobias Richards Boråsin yliopistosta Ruotsista. Kustoksena toimii professori Esa Vakkilainen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.