Väitöstilaisuus: Tero Rantala 12.12.

Diplomi-insinööri Tero Rantalan tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja Operational level performance measurement in university-industry collaboration (Yliopistoyhteistyön operatiivisen tason suorituskyvyn mittaaminen) tarkastetaan 12.12.2019 klo 12.00 Lahden Musiikkiopiston Kalevi Aho salissa. Vastaväittäjinä toimivat professori Jukka Pellinen Jyväskylän yliopistosta ja professori Petri Suomala Aalto yliopistosta. Kustoksena toimii professori Hannu Rantanen LUT-yliopistosta.

Kirjastotiedot

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 888. ISBN 978-952-335-462-3 ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa LUT-yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-463-0. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.