Väitöstilaisuus: Paula Harmokivi-Saloranta 17.1.

LitM Paula Harmokivi-Salorannan tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja Käyttäjät liikuntapalvelujen kehittäjinä – ­käyttäjälähtöisessä palveluinnovaatioprosessissa käyttäjien tuottama tieto tutkimuksen kohteena tarkastetaan perjantaina 17.1.2020 klo 12 Lahden urheilukeskuksessa Ravintola Voiton auditoriossa. Vastaväittelijänä toimii professori Pekka Aula Suomalaisesta Tiedeakatemiasta. Kustoksena toimii professori Vesa Harmaakorpi LUT-yliopistosta. Toisena ohjaajana on toiminut Helinä Melkas LUT-yliopistosta.

Kirjastotiedot

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 894. ISBN 978-952-335-482-1, ISBN 978-952-335-483-8 (PDF) ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on sähköisesti luettavissa LUT-yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-483-8. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.