Väitöstilaisuus: Jukka-Pekka Bergman 14.2.

TkT Jukka-Pekka Bergmanin strategiajohtamisen alan väitöskirja Managerial cognitive structures, strategy frames, collective strategy frame and their implications for the firms (Johdon kognitiiviset rakenteet, ylimmän johdon jaettu strateginen näkemys ja toimialatason strategin viitekehys sekä niiden merkitys yrityksille) tarkastetaan 14.2.2020 klo 12 LUT-Yliopiston salissa 1314. Vastaväittäjänä toimii professori Gerard Hodgkinson, Alliance Manchester Business School, University of Manchester (UK). Kustoksena toimii professori Ari Jantunen LUT-yliopistosta.

Kirjastotiedot: 
Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 895. ISBN 978-952-335-484-5, ISBN 978-952-335-485-2 (PDF), ISSN-L 1456-4491, ISSN 1456-4491. Väitöskirja on sähköisesti luettavissa LUT-yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-485-2. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.