Väitöstilaisuus: Maria Mamelkina 21.2.

Diplomi-insinööri Maria Mamelkinan kemiantekniikan alaan kuuluva väitöskirja Treatment of mining waters by electrocoagulation tarkastetaan 21.2.2020 klo 12 LUT-yliopistolla Ylioppilastalon auditoriossa. Vastaväittäjänä toimii professori Ulla Lassi Oulun yliopistosta. Kustoksena toimii professori Antti Häkkinen LUT-yliopistosta.

Kirjastotiedot: 
Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numerolla 899. ISBN 978-952-335-492-0, ISBN 978-952-335-493-7 (PDF), ISSN 1456-4491. Väitöskirja on sähköisesti luettavissa LUT-yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN: 978-952-335-493-7. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.