Väitöstilaisuus: Anisur Faroque 2.12.2021

Filosofian tohtori Anisur Faroquen väitöskirja Prior experience, entrepreneurial outcomes and decision making in internationalization (Aikaisempi kokemus, yrittäjämäiset tulokset ja päätöksenteko kansainvälistymisessä) tarkastetaan 2.12.2021 klo 14 LUT-yliopiston auditoriossa 1318. Vastaväittäjinä toimii professori Peter Gabrielsson Vaasan yliopistosta. Kustoksena toimii Professori Olli Kuivalainen LUT-yliopistosta.


Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 993. ISBN N 978-952-335-740-2, ISBN 978-952-335-741-9 (PDF), ISSN ISSN 1456-4491. Väitöskirja on sähköisesti luettavissa LUT yliopiston LUTPub-tietokannassa. Väitöskirjan painetun version voi ostaa LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.