Etelä-Savon LUT EMBA

Yksilöllinen valinta

LUT-yliopiston tarjoamassa moduulimallisessa Etelä-Savon LUT EMBA-ohjelmassa voit joustavasti työn ohessa opiskellen täydentää ja syventää liiketaloudellista osaamista, jota tarvitset strategiseen päätöksentekoon.

Strategisen johtamisen ja päätöksenteon osaaminen on kilpailuvaltti niin modernille johtajalle kuin organisaatiollekin.

Strateginen ajattelu on LUT EMBA -ohjelman kivijalka, jonka lisäksi voit erikoistua valitsemalla opinnoillesi teeman, joka pohjautuu LUT-yliopiston vahvoihin tutkimusalueisiin: tietojohtaminen, hankintojen johtaminen ja innovaatiojohtaminen. Henkilökohtaisesti valittavilla opinnoilla syvennät ja laajennat osaamistasi.

Tallenne 23.3.2021 järjestetystä Etelä-Savon LUT EMBA -ohjelman infotilaisuudesta verkossa.

Yhteisissä opinnoissa (35 op) vahvistetaan strategisen johtamisen osaamista Strateginen johtaminen yrityksessä -asiantuntijaohjelmassa, ajankohtaisseminaarissa sekä ulkomaanopintojaksolla. 

Vaihtoehtoiset teemaopinnot (24-27 op):

 • Tietojohtaminen
 • Hankintojen johtaminen
 • Innovaatiojohtaminen

Henkilökohtaisesti valittavilla opinnoilla (19-21 op) voit täydentää osaamistasi yksilöllisten tai organisaation tarpeiden mukaan. Osa henkilökohtaisista valittavista opinnoista tarjotaan Mikkelissä vastaten Etelä-Savon alueellisiin tarpeisiin. Opinnot sisältävät mm. strategista myynnin johtamista, talouden analytiikkaa sekä digitalisaatioon liittyviä sisältöjä. Sisältö päivittyy yritysten ja osallistujien tarpeiden tarkennuttua. Henkilökohtaisia opintoja voi opiskella myös LUT-täydennyskoulutuksen moduuli- ja verkkokurssitarjonnasta.

MBA-lopputyössä (15 op) syvennytään valitsemasi teeman mukaiseen aiheeseen, jonka kautta hankittua osaamista sovelletaan käytäntöön.

Tutustu: Rakenne, sisältö ja aikataulu

Kenelle?

 • viisas valinta rohkeille ja tulevaisuussuuntautuneille johtajille ja päälliköille, jotka haluavat syventää strategista ajattelukykyään ja rakentaa yksilöllistä asiantuntijuutta menestyäkseen globaaleilla markkinoilla
 • panostus tulevaisuuteen yrityksille, jotka ymmärtävät avainhenkilöiden strategisen ajattelukyvyn voiman

"Sain työkalupakin, johon palaan toistuvasti"

Saimme eväitä haastaa vallitsevaa strategiaa ja siihen liittyvää päätöksentekoa – rakentavasti ja katse eteenpäin suunnattuna.

Tutustu LUT EMBA -osallistujien kokemuksiin

Miksi?

 • LUT EMBA -ohjelman teemat perustuvat LUT-yliopiston vahvoihin tutkimusalueisiin ja kouluttajina ovat teemojen parhaat asiantuntijat.
 • Opiskelu LUT EMBA-ohjelmassa tarjoaa erinomaisen tilaisuuden verkostoitua ja nähdä erilaisten organisaatioiden tapoja ratkaista johtamisen haasteita. Osallistujamme tulevat useilta eri toimialoilta ja omaavat pitkän työkokemuksen johto-, päällikkö- tai asiantuntijatehtävistä.
 • Opinnot aloitetaan syksyllä 2021 ja eteneminen joustavasti työn ohessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Ihanteellinen opintojen kesto työn ohessa suoritettuna on 2-3 vuotta.
 • Tuoreeseen tutkimukseen perustuvan tiedon ja uudet työvälineet saa nopeasti hyödynnettyä käytännön osaamiseksi. Suoritustapana on useimmiten harjoitustyö, joka suositellaan tehtäväksi omaan työnantajayritykseen ja työhön liittyen.
 • Opintojen hyödyntäminen tutkinto-opiskeluun joustavasti on mahdollista, sillä opinnot on hyväksytetty LUT-yliopiston tiedekunnissa ja suoritukset viedään LUT-yliopiston opintorekisteriin.
 • Asiakaspalaute on meille tärkeää, sillä kehitämme ja arvioimme toimintamme laatua osana LUTin laadunhallintajärjestelmää. Katso laadunhallinta ja akkreditoinnit

Info

Kohderyhmä
Yritysten johto-, päällikkö- ja asiantuntija- tai kehitystehtävissä työskentelevät.

Ajankohta ja paikka
Käynnistyy 4.11.2021 Mikkelissä.

Laajuus
95 opintopistettä ja n. 50 lähiopiskelupäivää.

Huom! Koronatilanteen mukaan opiskelupäivät toteutetaan etätoteutuksena tai hybridinä niin, että lähiopiskelupäiviinkin osallistuminen on aina mahdollista myös etänä.

Hinta
Ohjelman hinta n. 30 000 € + alv 24 % yksilöllisistä opinnoista riippuen. Ks. hinnat tarkemmin.

Ilmoittautuminen/haku
Ohjelmaan haku on käynnissä ja jatkuu 11.10.2021 asti.

Ennakkokysely Etelä-Savon LUT EMBA -ohjelman kiinnostuneille sisältötoiveista ja kiinnostuksen kohteista. Vastaa kyselyyn tästä.

Oppimismenetelmät

Luennot, ennakkotehtävät, case- ja ryhmäharjoitukset ja omaan työhön sovellettavat harjoitustyöt.

Muuta
Osallistujalta edellytetään vähintään vanhaa alempaa keskiasteen tutkintoa tai ammattikorkeakoulututkintoa, viiden vuoden työkokemusta sekä riittävää englannin kielen taitoa.

Yhteyshenkilöt ja lisätietopyynnöt

Sari Valkeapää
sari.valkeapaa@lut.fi
puh. 040 535 1935

Carita Liikanen
carita.liikanen@lut.fi
puh. 050 512 7100

 

Ilmoittaudu

 

 

Haluan lisätietoa

 

 

Jaa sivu: