Hankintatoimen johtamisen asiantuntijaohjelma

Yrityksen arvokkain lenkki

Hankintatoimi muodostaa tärkeän lenkin yrityksen tuotekehityksen, tuotannon, myynnin ja asiakkaiden välille. Hankintojen johtaminen edellyttääkin koko yrityksen arvoketjun ymmärtämistä.

Hankintojen kansainvälinen toimintaympäristö ja sen kautta rakentuvat verkostot tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen. Kilpailuedun saavuttamiseksi hankintatoimea täytyy johtaa ammattimaisesti ja tehokkaasti osana yrityksen liiketoimintaa.

Yritykset ovat yksilöitä. Siksi pelkkä hyvien käytäntöjen kopiointi ja hallinta eivät riitä. Yrityksen on löydettävä omaan liiketoimintaympäristöönsä parhaiten soveltuvat tavat johtaa hankintatoimea

Kenelle?

  • Yrityksille, jotka ymmärtävät hankintapäätösten olevan tärkeitä strategisia päätöksiä.
  • Yrityksille, joissa tarvitaan tehokkaita työkaluja strategisten valintojen tekemiseen sekä toimittajasuhteiden hallintaan.
  • Henkilöille, jotka haluavat kehittyä monipuolisesti hankintojen asiantuntijoina ja hankintapäätösten tekijöinä.
  • Hankinta-, osto- ja logistiikkayksiköissä toimiville esimiehille, johtajille ja asiantuntijoille sekä näihin tehtäviin valmistautuville.

"Sain kehitysideoita päivittäiseen työhöni"

Harjoitustyöt olivat yhdistelmä teoriaa ja tarkempaa pohdintaa yrityksen nykytilanteesta. Niiden pohjalta kumpusi ideoita omaan työhön liittyen.

Maria Myllymäki
Sourcing Manager
Yaskawa Environmental Energy / The Switch

Tutustu osallistujien kokemuksiin

Miksi?

  • Hankintatoimi elää muutoksen aikaa – reagoivasta operatiivisesta ostamisesta on siirryttävä kohti proaktiivista ja globaalisti toimivaa strategista hankintatoimea.
  • Hankintojen osuus voi olla jopa 75 % yrityksen liikevaihdosta – hankintojen strateginen suunnittelu ja kustannustehokas toteutus ovat yritykselle välttämättömiä.
  • Yritykset keskittyvät ydinosaamiseensa – hankintatoimen rooli organisaation kilpailuedun hankkimisessa ja ylläpidossa korostuu.
  • Hankintatoimen ammattilaisilta vaaditaan jatkuvasti uutta ja monipuolisempaa osaamista.

Ohjelman moduulit:

Hankinnat osana organisaation liiketoimintaa 3 op
Luennoitsija: professori Jukka Hallikas, LUT
Yksi lähiopiskelupäivä syksyllä 2023 Lahdessa

Hankintatoimen taloudenohjaus 3 op
Luennoitsijat: professori Veli Matti Virolainen, LUT ja professori Michael Henke, Fraunhofer IML
Lähiopiskelupäivät:
Tiistai 16.11.2021 klo 9.00-17.00, Lahti
Keskiviikko 17.11.2021 klo 9.00-17.00, Lahti

Toimittajahallinta 3 op
Luennoitsija: professori Jukka Hallikas, LUT
Lähiopiskelupäivät:
Tiistai 14.12.2021 klo 9.00-17.00, Lahti
Keskiviikko 15.12.2021 klo 9.00-17.00, Lahti

Applying Lean Principles to Advance Supply Chain Maturity 3 op
Luennoitsija: professori Peter Hines, Enterprise Excellence Network
Lähiopiskelupäivät:
Tiistai 18.1.2022 klo 9.00-17.00, Lahti
Keskiviikko 19.1.2022 klo 9.00-17.00, Lahti

Liiketoiminnan kehittäminen toimitusverkostoissa 6 op
Luennoitsija: professori Jukka Hallikas, LUT
Lähiopiskelupäivät:
Tiistai 15.2.2022 klo 9.00-17.00, Lahti
Keskiviikko 16.2.2022 klo 9.00-17.00, Lahti

Strategia ja globaali hankintatoimi 6 op
Luennoitsija: professori Veli Matti Virolainen, LUT
Lähiopiskelupäivät:
Tiistai 22.3.2022 klo 9.00-17.00, Lahti
Keskiviikko 23.3.2022 klo 9.00-17.00, Lahti

Risk Management Related to Supply 2 op

Luennoitsijat: professori Veli Matti Virolainen, LUT ja professori Michael Henke, Fraunhofer IML
Kaksi lähiopiskelupäivää Dortmundissa, Saksassa, keväällä 2022


Voit opiskella ohjelman kokonaisuutena tai poimia itsellesi parhaiten sopivat moduulit. Voit täydentää opintojasi muiden täydennyskoulutusohjelmiemme moduuleilla tai rakentaa eri ohjelmien moduuleista tarpeitasi parhaiten palvelevan kokonaisuuden.

Ohjelma soveltuu LUT EMBA -ohjelman teemaksi tai LUT-yliopiston tutkintoihin liiketaloustieteellisiksi sivuopinnoiksi.

Info

Kohderyhmä
Hankinta-, osto- ja logistiikkayksiköissä toimivat esimiehet, johtajat ja asiantuntijat sekä näihin tehtäviin valmistautuvat.

Ajankohta ja paikka
5.10.2021 - 04/2022 Lahdessa
7. moduuli toteutetaan Saksassa

Laajuus
24-26 opintopistettä,
11-13 lähiopiskelupäivää

Huom! Koronatilanteen mukaan opiskelupäivät toteutetaan etätoteutuksena tai hybridinä niin, että lähiopiskelupäiviinkin osallistuminen on aina mahdollista myös etänä.

Hinta
Ohjelman hinta on 6 500 - 7 500 € + alv 24 %, ks. moduulien hinnat

Ilmoittautuminen/haku
Ohjelma on käynnistynyt 10/2021. Yksittäisiin moduuleihin voi edelleen ilmoittautua.

Oppimismenetelmät
Aihealueisiin orientoivat ennakkolukemiset ja -tehtävät, lähiopiskelupäivät, case-esimerkit ja -oppimistehtävät. Työelämän tarpeita huomioivia harjoitustöitä, aihealueen syvällisempään asiantuntemukseen johdattelevia case-harjoituksia ja etätyöskentelynä itsenäisiä tehtäviä sähköisessä oppimisympäristössä.

Muuta
Ohjelman osallistujilta toivotaan työkokemusta hankintatoimen tai siihen kiinteästi liittyvistä tehtävistä.

Yhteyshenkilö ja lisätietopyynnöt
Nina Kykkänen
nina.kykkanen@lut.fi
puh. 040 766 7987

 

Ilmoittaudu

Haluan lisätietoa

Jaa sivu: