Innovaatiojohtamisen asiantuntijaohjelma

Tulevaisuus täytyy tehdä

Innovaatiojohtamisen asiantuntijaohjelma antaa osallistujalle laajan kokonaiskuvan siitä, miten yrityksen eri innovaatiokäytännöt limittyvät osaksi innovaatioprosessia ja yrityksen toimintaa.

Koulutuksessa pohditaan käytäntöjen ohella sitä, millaisia verkostoja yritykset voivat hyödyntää osana innovaatiotoimintaa, miten yrityskulttuuri estää tai mahdollistaa innovaatioiden syntymistä, miten innovaatiotoiminta asemoituu suhteessa yrityksen strategisiin valintoihin, kuinka innovaatiotoiminta tulisi resurssoida ja kuinka innovaatiotoiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta voidaan arvioida.

Ohjelman tavoitteena on kattaa innovaatioprosessi alkupään tarpeesta tai lähtökohdasta konseptointiin asti, huomioiden innovaatiotoiminnan kannalta olennaiset rajapinnat yrityksen sisällä ja yrityksestä ulospäin.

Kenelle?

 • Yrityksille, jotka haluavat kehittää uudistumiskykyään.
 • Julkisen sektorin edustajille, jotka kaipaavat uusia ratkaisuja palvelutarjonnan kehittämiseksi niukkenevien resurssien maailmassa.
 • Projektipäälliköille ja kehittämistehtävissä toimiville asematasosta riippumatta.
 • Johtajille, päälliköille ja asiantuntijoille, jotka tarvitsevat kuvan innovaatiotoiminnan kokonaisuudesta ja liittymäpinnoista yrityksen muuhun toimintaan ja ulkopuolisiin sidosryhmiin.
   

"Sain hyvää näkökulmaa muun muassa strategiatyöhön"

Innovaatiojohtamisen asiantuntijaohjelma oli käytännönläheinen ja sain paljon hyviä työkaluja työhön vietäväksi. 

Tutustu osallistujien kokemuksiin

Miksi?

 • Globaaliksi muuttunut kilpailu edellyttää yrityksiltä uudistumiskykyä.
 • Innovaatiot ja niiden hyödyntäminen ovat avainasemassa tuottavuuden kehittämisessä ja kilpailukyvyn varmistamisessa
 • Palveluiden tuottaminen entistä pienemmillä resursseilla vaatii uudenlaisia tapoja tehdä asioita.
   

Ohjelman moduulit:

Innovaatio - uudistumisen taito 5 op    
Vastuuluennoitsija: tutkijatohtori, TkT, Antero Kutvonen   
Lähiopiskelupäivät:
Kaksi lähiopiskelupäivää Lahdessa tammikuussa 2023.

Ennakointi osana innovaatiotoimintaa 5 op
Vastuuluennoitsija: professori, TkT Tuomo Uotila   
Lähiopiskelupäivät:
Kaksi lähiopiskelupäivää Lahdessa maaliskuussa 2023.

Innovaation menestyksellinen toteuttaminen 5 op
Vastuuluennoitsija: professori, TkT Ville Ojanen
Lähiopiskelupäivät:
Kaksi lähiopiskelupäivää Lahdessa huhtikuussa 2023.


Innovaatiosta liiketoimintaan 5 op
Vastuuluennoitsija: tutkijaopettaja, TkT Jouni Koivuniemi
Lähiopiskelupäivät:
Kaksi lähiopiskelupäivää Lahdessa toukokuussa 2023.

Innovatiivinen organisaatiokulttuuri 4 op 
Vastuuluennoitsija: erikoistutkija, KTT Tuija Oikarinen
Lähiopiskelupäivät: 
Kaksi lähiopiskelupäivää kesäkuussa 2023, yön yli tapahtuma. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Voit opiskella ohjelman kokonaisuutena tai poimia itsellesi parhaiten sopivat moduulit. Voit täydentää opintojasi muiden täydennyskoulutusohjelmiemme moduuleilla tai rakentaa eri ohjelmien moduuleista tarpeitasi parhaiten palvelevan kokonaisuuden.

Ohjelma soveltuu myös LUT EMBA -ohjelman teemaopinnoiksi sekä LUT-yliopiston tutkintoihin liiketaloustieteellisiksi sivuopinnoiksi.

Kohderyhmä
Yritysten johto-, päällikkö- ja asiantuntija- tai kehitystehtävissä työskentelevät, jotka osallistuvat yrityksen innovaatiotoimintaan.

Ajankohta ja paikka
Seuraava toteutus alkaa talvella 2023.

Laajuus
24 opintopistettä ja 10 lähiopiskelupäivää.

Hinta
Ohjelman hinta 6 900 € + alv 24 %, ks. moduulien hinnat

Ilmoittautuminen/haku
Ilmoitetaan myöhemmin.

Oppimismenetelmät
Luennot, ennakkotehtävät, case- ja ryhmäharjoitukset ja harjoitustyöt

Yhteyshenkilö ja lisätietopyynnöt
Sari Valkeapää
sari.valkeapaa@lut.fi
puh. 040 535 1935

 

Ilmoittaudu

Haluan lisätietoa

Jaa sivu: