Sain hyvää näkökulmaa muun muassa strategiatyöhön

Innovaatioista ja siitä, miten innovaatiotoiminnan kautta uudistetaan ja tehostetaan toimintaa, puhutaan paljon. Halusin saada lisätietoa, mitä innovaatiojohtamisella tarkoitetaan ja miten sitä voisi soveltaa julkishallinnossa.
 
Ohjelma oli käytännönläheinen ja sain paljon hyviä työkaluja työhön vietäväksi. Kurssipäivät olivat intensiivisiä ja keskustelu kävi yleensä vilkkaana. Keskustelut, kokemusten jakaminen ja näkökulmat eri toimialoilta olivat ehdottomasti ohjelman parasta antia.

Olen hyödyntänyt saamiani käytännön työkaluja suoraan työssäni. Sain muun muassa hyviä näkökulmia Tullissa tehtyyn strategiatyöhön ja siihen, millä tavoin organisaation innovatiivista otetta voisi arvioida ja mitkä asiat vaikuttavat organisaation innovatiivisuuteen.

Olen aiemmin suorittanut LUTissa myös tietojohtamisen asiantuntijaohjelman sekä strategisen johtamisen ohjelman. Kaikki koulutukset ovat olleet hyvin järjestettyjä, asiasisällöt käytännön työhön sopivia ja myös aikataulujen suhteen on aina löytynyt joustoa.
 
Innovaatiojohtamisen asiantuntijaohjelmaan kannattaa osallistua, kun kaipaa vinkkejä oman organisaation kehittämiseen sekä ennen kaikkea loistavia esimerkkejä, parhaita käytäntöjä ja kokemuksia muista organisaatioista.

Anu Autio
Tietohallintojohtaja
Tulli

Monen asian suhteen oma ajattelu ja tekeminen muuttui pysyvästi

Uusien innovaatioiden myötä matkailu- ja ravintolatoimialan toimintaympäristö muuttuu vauhdilla ja oman organisaation uudistumiskyvystä on pidettävä huolta. Kiristyvässä kilpailutilanteessa innovaatiotoiminnan on myös oltava keskeinen osa yrityksen strategiaa.

Kun samaan aikaan uudistin omaa organisaatiotani, sain uusia näkökulmia luovan kulttuurin ja ilmapiirin luomiseen sekä lisää rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta rakentaa ja hyödyntää yritykseni ulkopuolisia verkostoja.

Opinnot vievät aikaa ja tukea tarvitaan sekä perheeltä että työnantajalta. Suunnittelin ja aikataulutin opiskeluuni käyttämäni ajan hyvissä ajoin, jolloin ehdin paneutua asioihin riittävästi ja vältyin turhalta stressiltä.

On suorastaan uskomatonta, kuinka ohjelman luennoilla ja niihin liittyvässä kirjallisuudessa opitut asiat linkittyvät omaan työhön. Innostavia ahaa-elämyksiä tuli paljon ja teorioita sai sovellettua myös käytännössä. Monen asian suhteen oma ajattelu ja tekeminen muuttui pysyvästi.

Harjoitustöissä on aina oma hommansa, mutta kun jokainen aihe liittyy ajankohtaisesti omaan työhön, ovat löydöksetkin hyvin arvokkaita.

Porukkamme oli aivan mahtava ja sopivan kokoinen, jotta kaikkiin ehti tutustua hyvin. Joidenkin kanssa on pidetty myöhemminkin yhteyttä ja onpa jotain liiketoimintaankin liittyvää ollut vireillä.Ohjelman kruunasi viimeisen moduulin osin vapaamuotoisempikin ohjelma mielenkiintoisine keskusteluineen.

Voin suositella ohjelmaa kaikille, jotka haluavat kehittää uudistumiskykyään tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa ja yrityksien toimintaympäristössä.

Aleksi Vuorinne
Matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja 
Etelä-Karjalan osuuskauppa

Ikkunat maailmaan avautuivat

Digitaaliset ratkaisut ja niihin liittyvä innovaatiotoiminta ovat olleet keskeinen osa työtäni jo pidemmän aikaa. Perehdyin mahdollisuuksiin kasvattaa osaamistani innovaatioiden johtamisessa, ja LUT:n tarjoama kokonaisuus vaikutti kattavalta. Valintaani helpottivat myös kollegan kokemukset LUT:n ilmapiiristä ja opetuksen toteuttamisesta – sisällöt ja aikataulut rakennetaan todella opiskelijalähtöisesti.

Sain asiantuntijaohjelmassa erinomaisia valmiuksia osaltani rakentaa innovaatioprosesseista aiempaa järjestelmällisempiä. Olemme hiljattain luoneet yrityksessämme mallin, jossa esimerkiksi uusien ideoiden systemaattinen luokittelu, priorisointi ja dokumentointi parantavat rahoituksen hakemisen ja ideoiden jalkauttamisen tuloksellisuutta.

Ryhmämme oli kerrassaan loistava. Yhteydenpitomme jatkuu yhä, ja liiketoiminnallistakin yhteistyötä on vireillä. Uudet näkökulmat niin opintosisällöistä kuin keskusteluista verkostomme sisällä ovat vahvasti läsnä oman työni kehittämisessä. Tuntuu, kuin ikkunat maailmaan olisivat auenneet.  

Eija Andström-Saarinen
Head of Digital Development and Restaurant ICT
Fazer

Sain lisää rohkeutta ja optimismia

Noin 10 työelämässä viettämäni vuoden jälkeen koin luontevaksi hakeutua jatkokoulutukseen. Lähdin ensin suorittamaan yksittäistä moduulia, mutta ajatus koko eMBA-ohjelmasta vei mukanaan. LUT on rakentanut kokonaisuuden fiksusti, ja 2,5 vuoden rupeama sekä vapaa-ajasta tinkiminen todellakin kannattivat.

Innovaatiojohtamisen ohjelman parasta antia oli saada rohkeutta ja valmiuksia ottaa kehitystyöhön mukaan hyvin erilaisia ihmisiä ja osaamista – paitsi oman organisaation sisältä, myös asiakkaista. Omaan ajatteluuni ohjelma toi rohkeuden lisäksi aimo annoksen optimismia. Haasteita on kaikilla toimialoilla, mutta oli avartavaa huomata, kuinka eri alojen ammattilaisten kesken niitä lähdettiin ratkomaan mahdollisuuksien kautta.  
 
Pidin myös siitä, että LUT:n asiantuntijat toivat tuotteistamisnäkökulman ja kestävän kehityksen huomioimisen vahvasti mukaan sisältöihin. Osaan koulutuksen jälkeen ennakoida tulevaa kehitystä ja siihen liittyvää osaamistarvetta merkittävästi paremmin. Tämä auttaa yritystämme paitsi toiminnan kehittämisessä, myös uusien kollegojen rekrytoinneissa onnistumisessa.

Jarno  Virtanen
Käyttöpäällikkö
Nivos Energia Oy

Harjoitustyöt olivat toimintamme kehittämistä – suoraan käytännössä

Innovaatiojohtamisen asiantuntijaohjelmasta halusin löytää uusia toimintamalleja ja tapoja kehittää yrityksemme toimintaa ja tuotteita. Toimintaympäristön muuttuessa jatkuvasti on entistä tärkeämpää kehittää ketterästi ja innovatiivisesti liiketoimintaa, jotta saavutetaan kilpailuetua.
 
Liiketoimintamallien rakentaminen, kestävän kehityksen huomioiminen ja erilaisten ennakointityökalujen hyödyntäminen innovaatiotoiminnassa olivat ohjelman parasta antia. Lisäksi organisaatiokulttuurin ja strategian välinen moniulotteisuus oli äärimmäisen kiehtovaa.
 
Parasta oli se, että pystyin tuomaan aidosti parhaan hyödyn opinnoista suoraan yritykseeni. Harjoitustyöt eivät olleet vain harjoituksia vaan toimintamme kehittämistä suoraan käytännössä. Opiskelijakollegat olivat mitä mainioin peili liiketoiminnan eri haasteisiin. Keskustelut olivat hedelmällisiä ja opettavaisia. Verkostosta on jäänyt monta hyvää kontaktia, joiden puoleen olen vieläkin voinut kääntyä – sparrata omia ajatuksiani.  
 
Suosittelen ohjelmaa kaikille, jotka tarvitsevat jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä keinoja, rohkeutta ja varmuutta kehittää yritystä ja sen toimintoja. Koulutus sopii hyvin asiantuntijoille, esimiehille ja liiketoimintavetäjille

Piia Sydänmaa
Kehitysjohtaja
Nivos Oy 

Innovaatiotoiminta mahdollistaa laaja-alaisen, pitkäkestoisen mahdollisuuden lisäarvon parantamiseen

Yrityksemme innovaatiotoiminta on vuosien aikana kehittynyt pienemmistä ja isommista paloista. Tuntui tarpeelliselta toisaalta päivittää omia näkemyksiämme tiedeyhteisön asiantuntemuksen avulla ja toisaalta tarkistaa, kuinka hyvin tai huonosti toimintamme eri osa-alueet toimivat verrattaessa tieteelliseen näkemykseen ja muiden yritysten toimintamalleihin. Innovaatiojohtamisen asiantuntijaohjelman kokonaisuus tuntui itselleni sopivimmalta.

Innovaatiotoiminta mahdollistaa laaja-alaisen ja pitkäkestoisen mahdollisuuden lisäarvon parantamiseen. Yritystoiminnan lähtökohtanahan on, että yritys tuottaa voittoa omistajilleen. Voittoa voidaan kasvattaa joko lisäämällä myyntiä tai pienentämällä kuluja. Asiakkaalle tärkein ostopäätökseen vaikuttava tekijä on kuitenkin tuotteen antama lisäarvo: kaupan saa aina se, jolla on parhaat arvotekijät. Arvotekijä voi olla vaikkapa merkki, muoto tai yksilöllisyys. Tuotekehitys on ainoa keino parantaa tuotteen arvoa, joko pienentämällä omia kuluja tai kasvattamalla asiakkaalle tarjottavaa lisäarvoa. Tämä vaatii uusia innovaatioita.

Innovaatiojohtamisen ohjelmassa tutustuin syvällisemmin eri osa-alueisiin ja se vahvisti sen, että yrityksemme toimii oikeilla linjoilla. Tiedon jakaminen muiden osallistujien kanssa, erilaiset esitykset ja ryhmätyöt olivat parasta antia.  Suosittelen ohjelmaa kaikille innovaatioiden parissa työskenteleville ja sille uralle pyrkiville. Ohjelma sopii myös kokeneemmalle väelle.

Ari Hänninen
Innovation Manager
KONE CORPORATION