KATI 16 - Johtamisen täydennyskoulutusohjelma

Johtajuus on määrätietoista kehittymistä

Jatkuvassa muutoksessa oleva toimintaympäristö pakottaa niin organisaatiot kuin ihmiset organisaatioissa uudistumaan ja päivittämään osaamisensa ajan vaatimusten mukaisiksi.

Kauppatieteellinen johtamisen pitkä täydennyskoulutusohjelma - KATI - tarjoaa mahdollisuuden koulutuksen yliopistotasoiseen täydentämiseen.Ohjelma avaa osallistujilleen uusia tulevaisuuden näkymiä sekä yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Opetuksella on vahva teoreettinen perusta, mutta opetusnäkökulma on käytännönläheinen. Tämä mahdollistaa opitun tiedon välittömän hyödyntämisen omassa työssä sekä helpottaa opiskelun ja työnteon yhteensovittamista.

KATI 16 -ohjelmassa opiskelu tapahtuu ryhmässä, joka perinteisesti koostuu monen eri alan ammattilaisista ja asiantuntijoista. Ryhmä, osaavat asiantuntijat, kokenut koulutuksen järjestäjä ja tarkoituksenmukainen sisältö auttavat muodostamaan pitävän pohjan, jonka päälle rakentaa osaamista myös tulevaisuudessa.

KATI 16 -ohjelma rakentuu kolmen teeman ympärille:

 • Strateginen johtaminen
 • Organisaation uudistuminen
 • Johtamistaidot ja HRM

Ohjelma on suunniteltu työn ohessa suoritettavaksi. Lähiopetusjaksot järjestetään perjantai- ja lauantaipäivisin Helsingin keskustassa noin joka toisena viikonloppuna. Kesät, joulunseudut ja koulujen loma-ajat ovat luentovapaata. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu vaatii itsenäistä opiskelua. Pitkän kestonsa vuoksi KATI-ohjelmaan osallistuminen vaatii osallistujalta paljon opiskelumotivaatiota.

Kenelle?

 • Asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville, jotka haluavat kehittää itseään ja osaamistaan työn ohessa, KTM-tutkinto tähtäimessään.
 • Tradenomeille, kauppatieteiden kandidaateille sekä muun yliopistotutkinnon tai amk-tutkinnon suorittaneille.
 • Kaiken kokoisille ja kaikilla toimialoilla toimiville organisaatioille, joiden tähtäimessä on tavoitteellinen osaamistason nostaminen.

"Ohjelma kasvatti itseluottamustani johtajana"

KATI-ohjelman sisältö oli laaja ja piti sisällään juuri niitä aiheita, jotka tukevat työympäristöni muutosta ja kehittymistä.

Hanna Mattinen
Director, HR and Payroll Services
Aditro

Tutustu osallistujien kokemuksiin

Miksi?

 • Saat kattavasti tietoa johtamisen eri osa-alueista sekä kykyä hahmottaa kokonaisuuksia, analysoida tietoa ja tuottaa faktapohjaisia ratkaisuja.
 • Asiantuntijaverkostojen luominen tapahtuu luontevasti opiskelun yhteydessä.
 • Saat ideoita ja uusia ajatuksia arkipäivän haasteisiin ja työn tekemiseen.
 • Yrityksesi osaamistaso nousee ilman ulkopuolisia rekrytointeja.
 • Voit hyödyntää KATI-opintoja KTM-tutkinnossa.
 • Harjoitustöiden kautta opit ovat reaaliaikaisesti sovellettavissa omaan työhön.

"Ei koulua, vaan elämää varten"

LUT-yliopiston KATI-täydennyskoulutusohjelmalla on jo pitkät perinteet työelämässä toimivien ja käytännön johtamis- ja esimiestyötä tekevien osaamisen kehittämisessä.

Tuomo Uotila
Professori, TkT
Ohjelman akateeminen johtaja

Akateemisen johtajan terveiset

Info

Kohderyhmä
Yrityksen asiantuntija- ja johtotehtävissä toimivat, KTM-tutkinnosta kiinnostuneet

Ajankohta ja paikka
02/2021 - 03/2023 Helsingissä
KATI 17 -ohjelma on suunnitteilla käynnistää kevättalvella 2023.

Laajuus
75 opintopistettä, 44 lähiopiskelupäivää kahden vuoden aikana

Hinta
13 500 € + alv 24 %, ks. tarkemmin

Ilmoittautuminen/haku
Jos olet kiinnostunut seuraavasta toteutuksesta, jätä yhteystietosi alla olevan "Haluan lisätietoja" -painikkeen kautta.

Oppimismenetelmät
Lähiopiskelupäivät, case-esimerkit ja -harjoitukset, tentit sekä omiin työtehtäviin sidotut harjoitustyöt.

Muuta
Osallistujalta edellytetään vähintään viiden vuoden työkokemusta.  
KATI 16 -ohjelma sopii väyläksi KTM-opintoihin, ks. tarkemmin

Yhteyshenkilö ja lisätietopyynnöt
Nina Kykkänen
nina.kykkanen@lut.fi
puh. 040 766 7987

 

Haluan lisätietoa

Jaa sivu: